Týden vědy a techniky

V rámci 16. ročníku Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR proběhne řada popularizujících akcí pro širokou veřejnost. Z jazykovědně zaměřených přednášek a workshopů pořádaných v Praze vybíráme:

1. 11. 2016 17:00–18:30 PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA: Šaty dělají člověka aneb Jazykový koutek s Markétou Pravdovou

2. 11. 2016 14:00–15:30 PhDr. Alena Černá, Ph.D.: Historická čeština na internetových stránkách Vokabulář webový

2. 11. 2016 17:30–19:00 Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.: Čeština jinak aneb co všechno lze zjistit o jazyce z korpusů

3. 11. 2016 10:00–11:30 Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D., Mgr. Irena Fuková: Od pramenů ke slovníku – Od slovníku k pramenům

3. 11. 2016 11:00–12:30 Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.: Čeština není jen pravopis

7. 11. 2016 10:30–11:30 Mgr. Radka Nováková: Jazyk, který se „mluví“ rukama a „poslouchá“ očima

8. 11. 2016 17:00–18:30 doc. Radek Skarnitzl, Ph.D.: Co je zvláštního na slovním přízvuku v češtině?

11. 11.2016 15:30–17:00 PhDr. Gabriela Seidlová Málková , Ph.D.: Psychologický výzkum jazykových a raných čtenářských dovedností

 

Kompletní program Týdne vědy najdete zde.