Týden diverzity 2017: Město a emoce

Srdečně zveme na festival Týden diverzity, který se uskuteční od pondělí 10. do čtvrtka 13. 4. 2017. Téma letošního ročníku je Město a emoce.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace se na festivalu podílí několika akcemi, které tematizují češtinu jako prostředek komunikace v městském prostoru, a to z mnoha hledisek: čeština mladé generace / čeština a fotbal / čeština krajanů v zahraničí / čeština (jazyk) a film. Připravili jsme rovněž lingvistickou únikovou hru a vycházky po místech spjatých s dějinami češtiny a po místech spjatých s aktuálním výzkumem češtiny.

V pondělí 10. 4. od 15:00 proběhne ve velké přednáškové místnosti v Hybernské 4 panelová diskuze o aktuálních otázkách výuky českého jazyka a literatury. Účast přislíbili Gabriela Babušová (Katedra českého jazyka PedF UK, ZŠ Jeseniova), Gabriela Baumgartnerová (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), Karel Šebesta (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK), Jakub Žytek (Gymnázium Arabská), Jitka Kmentová (Gymnázium Na Zatlance). Diskuzi bude moderovat Hana Prokšová.

V úterý 11. 4. se od 10:00 v malém přednáškovém sále v Hybernské 4 uskuteční diskuze Jak se mluví ve fotbalu a o fotbale, která bude spojena s prezentací originálního chatbota–fotbalisty, se kterým bude možné konverzovat. Od 14:00 v malém přednáškovém sále Robert Dittmann představí krajanské komunity v zahraničí a jejich češtinu (ovlivněnou kontaktem s cizím prostředím). Od 16:00 pak proběhne vycházka po místech, kde se v Praze aktuálně zkoumá čeština (sraz před Panskou 7; provádí Pavlína Synková).

Na čtvrtek 13. 4. ÚČJTK připravil několik akcí týkajících se vztahu jazyka a filmu (uskuteční se v malém přednáškovém sále v Hybernské 4 a budou doprovozeny bohatým audiovizuálním materiálem). Od 10:00 proběhne přednáška Petra Mareše na téma nesrozumitelná řeč ve filmu, v 10:40 volně naváže přednáška Pavla Machače o cizineckém přízvuku ve filmu a od 11:20 přednáška Evy Lehečkové na téma zobrazení lingvistů ve filmu. V 16:00 před hlavní budovou FF UK začne procházka po místech spjatých s dějinami českého jazyka, kterou organizuje Alena Andrlová Fidlerová (přihlašovat se můžete na adrese alena.fidlerova@ff.cuni.cz).

Jan Chromý spolu se studenty povinně volitelného semináře připravil lingvistickou únikovou hru, která bude probíhat od pondělí do čtvrtka vždy v 10:00 na nádvoří v Hybernské 4.

Studenti, kteří se festivalu zúčastní (ať už jako organizátoři nebo jako diváci), jsou omluveni z výuky.

V rámci Týdne diverzity rovněž proběhne konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě organizovaná ÚČJTK, na níž jako zvaní řečníci vystoupí Björn Hansen, Barbara Mertins a Jordan Zlatev.

Program celého Týdne diverzity najdete na těchto stránkách.