Namísto dvou zrušených termínů ústní zkoušky ze syntaxe byl v SIS vypsán termín náhradní, a to v úterý 20. 6. v čase 9:00–12:30 v m. č. 19.