Nově vydané tituly

Ve Vydavatelství FF UK vyšla knižní verze disertační práce Pavlíny Synkové Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů Staročeské textové banky). Studenti a zaměstnanci FF UK si knihu mohou se slevou zakoupit v e-shopu FF UK.

Anotace: Práce přináší explicitní popis staročeské (zhruba 1300-1500) apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické generování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných transkribovaných staročeských textech. Jako východisko popisu slouží historické mluvnice, jejich tvrzení byla systematicky ověřována a doplňována pomocí interní verze Staročeské textové banky obsahující 7,6 milionu tokenů. Práce se skládá z popisu koncovek deklinačních typů (popsáno asi 100 vzorů), popisu změn v tvarotvorném základu slov při deklinaci (např. pes – psa, bylo nalezeno asi 120 typů takových změn), popisu formálních změn spojených se staročeským obdobím (např. kóň – kuoň, asi 100 takových změn) a seznamu apelativních lemmat získaných ze staročeských slovníků (asi 29 000 lemmat). Popis koncovek a změn tvarotvorného základu je součástí tištěné verze, ostatní části jsou dostupné online.

Ve Vydavatelství FF UK zároveň vyšlo číslo 1/2017 časopisu Studie z aplikované lingvistiky. Obsahuje především tištěné verze příspěvků, které zazněly na kolokviu uspořádaném k jubileu prof. Aleny Macurové. Jednotlivé příspěvky najdete zdarma ke stažení zde.