Knižní novinka

Ve Vydavatelství FF UK vychází publikace Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Podílel se na ní autorský kolektiv ve složení Věra Hejhalová, Andrea Hudáková, Alena Jonášová, Daniela Pečenková, Yulia Semyachkina a Kateřina Šormová. Publikace je volně dostupná ke stažení na stránkách vydavatelství.

Anotace: Publikace Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí se základními pojmy spojenými s tématem výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a s legislativním rámcem problematiky. Následující kapitoly nabízejí seznámení s komunikačně pojatým vyučováním jazyků a řečovými dovednostmi, představují problematiku osvojování sociokulturní kompetence, základní didaktické nástroje včetně jazykových korpusů, Evropské jazykové portfolio a možnosti jazykové diagnostiky a hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem. Závěrečné kapitoly se zaměřují na organizaci výuky, pozici asistenta pedagoga a požadavky na závěrečné zkoušky z češtiny.