Zveřejněny kandidátní listiny a prezentace kandidátů do akademického senátu FF UK