Předměty Jazykovědné sdružení a Kruh přátel českého jazyka se v zimním semestru ruší. Seminář Vlastní jména v češtině se přesouvá na letní semestr.