Upozorňujeme na dodatečně vypsané kurzy pro zimní semestr: ABO700398 Účast na lingvistických a psychologických experimentech v laboratoři LABELS, ALINP119B Úvod do psycholingvistiky, ALINV432B Readings in psycholinguistics and language acquisition, ALINP110B Pragmatika, ALINV406M Lingvistická antropologie, ALINV511B Discourse Analysis. Namísto předmětu Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika doc. Vaňkové je vypsán předmět ACN300810 Uvedení do kognitivní poetiky.