Upozorňujeme na dodatečně vypsané kurzy katedry jihoslovanských a balkanistických studií, které si je možné zapsat v rámci volitelných předmětů: Muslimské komunity na Balkáně: jazyková a etnická totožnost, Multietnické kulturní regiony jihovýchodní Evropy, Semiotic Landscape in the Balkans, Areálová a kontaktní lingvistika v jihovýchodní Evropě. Časy výuky a kódy najdete zde.