V pátek 29. 4. 2022 (děkanský sportovní den) a 11. 5. 2022 (rektorský sportovní den) je zrušena výuka (pokud nebylo na základě domluvy s vyučujícími stanoveno jinak).