Výběrové řízení – praktická stáž Erasmus+ (online výuka češtiny na Univerzitě v Tampere, Finsko)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK vyhlašuje výběrové řízení na praktickou stáž pro doktorandy v rámci programu Erasmus+ a mezifakultní smlouvy na výuku českého jazyka na univerzitě v Tampere na počátku roku 2023. (Smlouva je uzavřena pod ÚBS FF UK, přičemž ÚČJTK na smlouvě dlouhodobě participuje.) Intenzivní výuka češtiny v Tampere začíná 9. 1. 2023 a potrvá šest týdnů (půjde o navazující kurz začátečníků) do 26. 2. 2023. Kurz bude vyučován ONLINE.

Předběžný rozvrh:

  • MONDAY at 16.15-17.45 Basic I
  • MONDAY at 18.00-19.30 Basic II
  • TUESDAY at 16.15-17.45 Lecture (History, Culture, Literature)
  • WEDNESDAY at 16.15-17.45 Basic I
  • WEDNESDAY at 18.00-19.30 Basic II
  • THURSDAY at 16.15-17.45 Basic I

První dva týdny financuje univerzita v Tampere (cca 1200 eur), další čtyři týdny jsou hrazeny z programu Erasmus+ (s vyučujícím bude uzavřena DPP). Zájemci nechť se hlásí na e-mail robert.dittmann@ff.cuni.cz do 13. 11. 2022 17:00. Pošlete prosím životopis a motivační dopis. Výběrové řízení proběhne distančně v komisi ve složení R. Dittmann a K. Šormová. Rozhodneme do 15. 11. 2022.