Knižní novinka

V nakladatelství Skriptorium právě vychází Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613. Na více než osmisetstránkové publikaci se podíleli Robert Dittmann a kolektiv (Ondřej Bláha, Pavel Černuška, Šimon Dittrich, Jan Dus, Lucie Kopecká a Vojtěch Pelc). Kniha je posledním výstupem z projektu Grantové agentury České republiky s názvem Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské, který byl v ÚČJTK řešen v letech 2018–2020.

Anotace: Bible kralická zaujímá v bohaté tradici českých převodů Písma postavení výjimečné. Specificky český nápravný směr středověké západní církve, jednota bratrská, vytvořila soustředěným kolektivním úsilím svých vzdělaneckých elit vybroušený a jednolitý převod z původních jazyků a soudobých nejlepších protestantských překladů. Po šestidílném vydání, v němž novozákonní svazek představoval revidovaný a v poznámkovém aparátu výrazně rozšířený Blahoslavův překlad, následovaly další edice. Nejpodrobněji komentovaným biblickým dílem bratří se stalo druhé vydání posledního dílu Šestidílky, samostatně publikovaný Nový zákon z roku 1601, na němž se výrazně podílel kalvinisticky orientovaný biskup Zachariáš Ariston. Právě zmíněná úprava z počátku 17. století, v níž se završuje předbělohorská bratrská tradice komentovaného novozákonního překladu a jež předznamenává znění poslední Kralické bible z roku 1613, je nyní čtenářům předložena v kritické edici, zachycující všechny jazykové varianty od Blahoslavova prvního vydání Nového zákona z roku 1564 do poslední kralické verze z roku 1613 a hlavní dobové cizojazyčné předlohy, z nichž bratří mohli čerpat. V dějinách vědeckého úsilí se tak díky kolektivu bohemistů a biblistů poprvé uskutečňuje myšlenka, o jejíž realizaci usilovaly generace předchozích badatelů: kritické vydání novozákonního textu Bible kralické.