Přednášky Kruhu přátel českého jazyka ve dnech 18. 10. 2023 (Staroslověnské dědictví v češtině) a 15. 11. 2023 („Mnoho poprslkóv vídámy“: pobočné slabiky v nejstarších českých veršovaných skladbách) byly z důvodu děkanského volna a konání tzv. čtecího týdne zrušeny.