Předmět Praxe průběžná I. (UČSŠ) (dr. Králíková, dr. Šormová) se přesouvá  z m. č. 24 do m. č. 300. Harmonogram jednotlivých setkání je v sylabu v SIS.