XI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Ve dnech 5.–9. 8. 2024 se uskuteční XI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. Sympozium je věnováno problematice bohemistiky pro cizince a žákovských korpusů, otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování. Přihlašovat se s příspěvkem je možno do 31. 5. 2024. Podrobnosti na webu akce: https://bohemistika.sympozium.ff.cuni.cz/. AKci pořádají Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav českého národního korpusu.