Odborné semináře Lídy Holé a Michaely Paldusové pro všechny zájemce o vyučování češtiny jako druhého jazyka

V pondělí 4. 3. 2024 navštíví náš ústav PhDr. Lída Holá, autorka známé řady učebnic Česky krok za krokem. Povede seminář zaměřený na gramatiku v komunikačně pojaté výuce. Seminář se koná v čase 12:30–14:00 v místnosti č. 18 v hlavní budově FF UK. Od 14:10 do 15:40 bude následovat seminář o výuce výslovnosti s Mgr. Michaelou Paldusovou (www.mluvimcesky.cz). Všichni zájemci o češtinu jako cizí jazyk jsou srdečně zváni.