Seminář „Výzvy ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem a podpora vícejazyčnosti. Zkušenosti z Islandu“

Všechny zájemce o výuku druhého jazyka srdečně zveme na seminář Výzvy ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem a podpora vícejazyčnosti. Zkušenosti z Islandu. Seminář se uskuteční v pondělí 25. 3. 2024 v čase 12:30–14:00 v místnosti č. 18 v hlavní budově FF UK a povede jej Renata Emilsson Pešková z University of Iceland.

Anotace: Krátce budou představeny islandské školství a výzvy pro školy, které přicházejí se zvyšujícím se počtem žáků cizího původu. Dále se seminář zaměří na to, jak školy, učitelé a neziskové organizace poskytují v Reykjavíku výuku islandštiny jako druhého jazyka a výuku zděděných jazyků a jaké možnosti mají učitelé v inkluzívních mnohojazyčných třídách k využití jazykových repertoárů děti ve výuce. Diskutovat budeme i tom, jak se jazyky protínají s identitou a jakou roli hrají jazykové repertoáry žáků v učení a integraci.

Dr. Renata Emilsson Pešková učí na Pedagogické fakultě Univerzity Islandu. Její disertace Školní zkušenost vícejazyčných žáků: Vícepřípadová studie z Islandu se zabývala souhrou jazykového repertoáru a školní zkušenosti pěti vícejazyčných žáků. Renata se ve svém výzkumu zabývá vícejazyčností, pedagogikami, které respektují a staví na vícejazyčnosti, jazykovými strategiemi, výukou mateřských jazyků v neformálních a formálních prostředí. Renata je spoluzakladatelka a členka vedení spolku Čeština na Islandu a předsedkyně Móðurmálu – asociace o vícejazyčnosti.