Nové webové stránky ÚČJTK

Byly spuštěny nové webové stránky ÚČJTK, ty staré dočasně najdete na adrese http://ucjtkold.ff.cuni.cz/. Některé funkce se ještě dolaďují, proto vás v prvních týdnech provozu poprosíme o shovívavost. Zároveň budeme rádi, když nám sdělíte své případné připomínky k obsahu i k vizuální podobě nových stránek. Veškeré návrhy na zlepšení budou vítány.

Za pomoc s převodem stránek děkujeme pomocným studentským silám Tereze Tomáškové a Vojtěchu Pelcovi.

Za ÚČJTK
Ivan Kafka, ivan.kafka@ff.cuni.cz
správce stránek