Výsledky soutěže o vnitřní granty FF UK 2016

Byly vyhlášeny výsledky soutěže o vnitřní granty FF UK na rok 2016, z podpořených projektů jich bylo šest podáno za ÚČJTK. Všem uspěvším studentům gratulujeme.

Mgr. Adam Kříž Psycholingvistické aspekty ztrácení mateřského jazyka u slovenských rodilých mluvčích žijících v Praze
Bc. Martina Vokáčová Sledování češtiny jako cizího jazyka on-line
Mgr. Štěpán Matějka Faktory ovlivňující on-line zpracování obouvidových sloves při čtení vlastním tempem
Mgr. et Mgr. Bc. Marie Štěpánová Čeština v bosenských vesnicích
Mgr. Jana Česká Metodologie stylistiky starších českých textů

 

Seznam všech podpořených projektů najdete zde.