Přednáškový cyklus Mutsumi Imai o vztahu jazyka a myšlení

Ústav dálného východu FF UK pořádá přednáškový cyklus na téma vztahu jazyka a myšlení. Přednášet bude prof. Mutsumi Imai z Keio University v Shonan-Fujisawa ve dnech 15.–18. 5. 2017 (vždy v čase 9:30–12:30 v m. č. 303 ve Šporkově paláci – Hybernská 3, Praha 1).

Anotace:

Čtyřdenní přednáškový cyklus bude věnován některým aspektům vztahu jazyka a myšlení. Mezi hlavní témata bude patřit otázka, co je vlastně významem slov a jak je možné tyto mentální reprezentace u dětí i dospělých experimentálně zkoumat. Dalším diskutovaným tématem bude struktura mentálního lexikonu – jaké jsou univerzální tendence a jejich kognitivním motivace, jaké jsou naopak rozdíly ve způsobech, jak jednotlivé jazyky segmentují realitu a jak tyto rozdíly ovlivňují mimojazykové myšlení. Třetím rámcovým tématem bude osvojování si jazyka, profesorka Imai zde bude především prezentovat výsledky svého dlouholetého studia osvojování si jazyka dětmi, ale dotkne se také problému bilingvismu.