Skončil kurz pro uchazeče Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2018

V sobotu 7. 4. 2018 proběhl poslední blok kurzu pro uchazeče Uvedení do jazykovědné a literárněvědné bohemistiky 2018, frekventantům byla předána osvědčení o absolvování. Celkem 15 přednášek v pěti sobotních blocích navštěvovalo průměrně 40 frekventantů. Níže přinášíme fotografie z posledního setkání (za jejich pořízení děkujeme kol. Kateřině Zajíčkové).