Důležité termíny

Vážení studenti, věnujte prosím pozornost několika důležitým termínům:

  • Od 1. 7. do 31. 8. 2018 zaměstnanci ÚČJTK v různých termínech čerpají dovolenou, řádné konzultace budou vypsány v září (termíny budou zveřejněny koncem srpna).
  • Termín pro přihlašování k BZK/SZZK v SIS je 12. 7. 2018. Bakalářské/diplomové práce je třeba odevzdat nejpozději do úterý 7. 8. 2018 (do 15:00, m. č. 19). Práce je možno odevzdávat v úředních hodinách sekretariátu, mimo úřední hodiny pak na podatelně (přihrádka ÚČJTK). Studijní povinnosti před BZK je třeba splnit do 17. 8. 2018, studijní povinnosti před SZZK do 22. 8. 2018.
  • Žádosti o uznání předmětů je třeba podat do 31. 8. 2018.
  • Zářijové zkouškové období bude probíhat od 1. 9. do 14. 9. 2018.
  • Všechny splněné studijní povinnosti je třeba mít zaneseny v SIS do 14. 9. 2018 do 24:00. Po 14. 9. nebudou mít vyučující ani tajemník ústavu možnost atestace zapsat. Po tomto termínu rovněž nebude možné zařazovat předměty do skupin PVP. 14. 9. 2018 je také termín pro zápis do dalšího ročníku studia (podrobnosti zde).
  • BZK v září se budou konat v úterý 4. 9. 2018 (obhajoby BP) a ve středu a ve čtvrtek 5.–6. 9. 2018 (ústní část BZK), SZZK pak v pondělí 10. 9. 2018 (obhajoby DP) a v úterý a ve středu 11.–12. 9. 2018 (ústní část SZZK).