Výsledky výběrového řízení – praktické stáže Erasmus+

Dne 13. 12. 2018 v ÚČJTK proběhlo výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ na letní semestr 2018/2019. Komise ve složení PhDr.. Robert Dittmann, Ph.D., a Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., nominovala tyto studentky:

Michaela Striová Univerzita Santiago de Compostella
Tereza Kropáčková Czech School Manchester
Michaela Pechová Czech School Manchester
Petra Bayerová Czech School Manchester

Nominovaným studentkám srdečně gratulujeme.