Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika 2022

Letos již popáté uspořádal Ústav českého jazyka a teorie komunikace fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika: ve čtvrtek 5. 5. 2022 odpoledne jej zahájila děkanka FF UK Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., pod jejíž záštitou se soutěž konala. Přihlásili se do ní tři studenti, jejich práce hodnotila odborná komise složená z představitelů lingvistických a filologických oborů z několika pracovišť fakulty: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D., za Ústav českého jazyka a teorie komunikace, PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D., z Ústavu románských studií, Mgr. Denisa Šebestová z Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., z Ústavu bohemistických studií, doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D., z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících a prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc., z Ústavu srovnávací jazykovědy. Porota tradičně (a v souladu s pravidly a kritérii celostátního kola soutěže) posuzovala písemnou podobu práce a její prezentaci v PowerPointu při soutěži včetně reakcí v následné diskusi. Vítězkou letošního fakultního kola se stala Lucie Jarůšková, studentka 2. ročníku magisterského studia oboru Obecná lingvistika a hispanistika s prací na téma Vliv bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference u dětí. Druhé místo obsadila studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Anglistika-amerikanistika Karolína Svatoňová (The dialects of New England and their historical development on the backdrop of the British influence) a třetí místo Albert Maršík, student 4. ročníku bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura (Determinace v terminologii Louise Hjelmsleva). Obě studentky porota nominovala k účasti v celostátním kole soutěže, které se uskuteční v rámci 23. mezinárodního setkání Mladí lingvisté v pondělí 16. 5. 2022 na Univerzitě Palackého v Olomouci. FF UK tam tedy bude opět zastoupena: věřme, že i letos úspěšně. Všem třem studentům děkujeme za účast ve fakultním kole soutěže a blahopřejeme k výsledkům. Velký dík patří také všem členům poroty. Účastnicím celostátního klání přejeme mnoho zdaru!

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
předsedkyně poroty fakultního kola a členka poroty celostátní kola soutěže