Praktická stáž Erasmus+ v České škole bez hranic Mnichov v akademickém roce 2022/2023

Zaměření: výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, dále částečně na prvouku, drobné administrativní práce, vedení knihovny a evidence knižního fondu

Termín stáže: říjen 2022 ‒ leden 2023, únor 2023 ‒ červenec 2023

Úvazek: 35 hodin týdně

Náplň stáže: Pedagogická činnost – společná příprava výuky, samostatné vedení hodin, případně aktivní pomoc hlavnímu učiteli a příprava výuky. Dle potřeby příprava učebny a výukového materiálu. Vedení či spoluvedení skupiny dětí školkového věku. Aktivní účast na přípravě materiálů a programu mimoškolních akcí, např. dramatický kroužek, vánoční besídka, sportovní den či další akce spojené s českými tradicemi.

Administrativní činnost: Záznam probíraného učiva, práce v knihovně, evidence knižního fondu, obecné administrativní práce spojené s vedením a reklamou školy – krajanského spolku.

Požadavky:

  • student/ka Českého jazyka a literatury, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro základní školy (ideálně pro první stupeň), Učitelství češtiny jako cizího jazyka či pod.
  • zájem o práci s dětmi a kladný vztah k české kultuře
  • základy německého jazyka
  • komunikativnost, organizační schopnosti a základní znalost práce na počítači
  • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce

Nabízíme:

  • praxi v práci s bilingvními dětmi
  • zpětnou vazbu a společné metodické přípravy
  • získání zkušeností s chodem dobrovolnické organizace
  • možnost uplatnění vlastních nápadů na kulturní a vzdělávací aktivity
  • pomoc s hledáním ubytování

Informace o krajanském spolku České škola bez hranic Mnichov: zde.

Zájemci nechť se hlásí Erasmus+ koordinátorovi ÚČJTK Robertu Dittmannovi (robert.dittmann@ff.cuni.cz).