Zveřejněn program přednášek Kruhu přátel českého jazyka a Jazykovědného sdružení