Reakce na studentské evaluace za zimní semestr 2022/2023 

Vážené studentky, vážení studenti, 

rádi bychom Vám poděkovali za účast na studentských evaluacích kurzů zimního semestru 2022/2023. Hodnotili jste celkem 64 kurzů, návratnost dotazníků byla 24,93 %. 

Všichni naši vyučující výsledkům evaluací věnují patřičnou pozornost, reagují na vaše komentáře a v rámci možností se snaží konstruktivní připomínky zohlednit při plánování výuky daného předmětu v dalších semestrech. S evaluacemi pracujeme i na úrovni celého ústavu, v případě opakujícího se sporného nebo negativního hodnocení kurzu hledáme ve spolupráci s daným vyučujícím možnosti, jak kurz inovovat nebo vystavět zcela jinak. 

Rádi bychom na tomto místě reagovali na některé opakující se komentáře: 

  • Počet kreditů, které získáte za konkrétní kurz, je dán akreditací. Komentáře, které doporučující navýšit kreditové ohodnocení kurzu, bereme v potaz v dlouhodobém horizontu pro přípravu nových akreditací, proto je pro nás tento druh komentáře velmi užitečný, nicméně není možné zavést případné změny okamžitě.  
  • Stejný problém se týká také hodinové dotace jednotlivých kurzů, případně zařazení kurzu mezi povinné předměty. I v tomto případě vaši zpětnou vazbu sledujeme a evidujeme, ale případná změna je otázka delšího časového období.  
  • Podmínky pro získání atestace stanovuje vyučující ve spolupráci s garantem kurzu. Není možné srovnávat náročnost kurzů mezi sebou jenom tím, kolik času Vám zabrala příprava, je potřeba zohlednit i další aspekty (dostupnost materiálů, samostatnost při plnění úkolů apod.).  
  • Forma anonymních komentářů je jen jednou z možností poskytování zpětné vazby. Využívejte i dalších možnosti komunikace s vedením ÚČJTK, neváhejte se na nás obrátit, například e-mailem nebo v konzultačních hodinách.

Ještě jednou děkujeme za čas, který evaluacím věnujete. 

Za vedení Ústavu českého jazyka a teorie komunikace  

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., ředitelka
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D., zástupce ředitelky