Konference Children & Youth Perspectives

Společně s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK a Katedrou psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK pořádáme konferenci Children & Youth Perspectives Conference: Teorie, výzkum a praxe v evropském kontextu. Uskuteční se ve dnech 14.–15. 9. 2024 v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1).

Konference se bude věnovat tématům ustavujícího se oboru childhood/children’s studies a pokryje následující oblasti:

  • teorie, koncepty a výzkumné metody zaměřené na dítě;
  • děti, Úmluva OSN o právech dítěte, sociální znevýhodnění, instituce a služby;
  • děti, hra a představivost;
  • děti a veřejný prostor;
  • děti a média.

Jednou z organizátorek konference je dr. Anežka Kuzmičová, která zde také (spolu s Karolínou Šimkovou) vystoupí s příspěvkem Children thinking about facts via notifiction book design). Na konferenci promluví tito plenární řečníci:

  • dr. Lenka Vochocová – pedagožka a výzkumná pracovnice v oblasti komunikace, mediálních studií a mládeže – IKSŽ FSV UK, Česká republika
  • prof. Michal Molcho – děkan Pedagogické fakulty a spoluzakladatel Katedry dětských studií, University of Galway, Irsko
  • prof. Kay Tisdall – profesorka dětské politiky na Univerzitě v Edinburghu, Velká Británie
  • prof. Marek Tesar – vedoucí Školy rozvoje vzdělávání a odborné praxe, Fakulta pedagogiky a sociální práce, University of Auckland, Aotearoa/Nový Zéland