Informační setkání pro studenty nastupující do prvního ročníku

Milé studentky, milí studenti,

zveme Vás na informační setkání s vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu české literatury a komparatistiky. Setkání se bude konat v aule (místnost 131) Filozofické fakulty dne 18. 9. 2023 od 10:00 pro studenty prvních ročníků bakalářských programů český jazyk a literatura a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a od 11:00 pro studenty prvních ročníků navazujících magisterských programů zajišťovaných našimi ústavy. Na tomto setkání Vám představíme oba naše ústavy a také Vás provedeme Vaším budoucím studiem a jeho záludnostmi – jak oborovými, tak praktickými. Setkání je koncipováno jako dialogické setkání, které by Vám mohlo odpovědět na mnohé otázky, které Vám ještě před zahájením studia vznikly. V případě zájmu jsou vítáni i studenti vyšších ročníků.

Za ÚČJTK a ÚČLK
Kateřina Šormová a Libuše Heczková

Pokud se nebudete moci setkání zúčastnit osobně, lze se připojit online. Odkaz na schůzku v MS Teams je k dispozici zde.