Zveřejněn program konference „Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023“