Materiály pro výuku češtiny pro cizince

Dáváme veřejně k dispozici sadu výukových materiálů (handoutů, cvičení, řešení cvičení) češtiny pro cizince – od začátečníků zhruba po úroveň B1 až B2. Jejich autorkami jsou Hana Dufková a Alena Andrlová Fidlerová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Materiály vznikaly průběžně pro kurz češtiny pro Ukrajinky a Ukrajince, který ÚČJTK zdarma pořádá spolu s Kampusem Hybernská od samého začátku nové ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Témata lekcí, probíraná gramatika a lexikum jsou popsány v přiložené excelové tabulce. Materiály jsou ve formátu word, aby bylo možné využívat libovolné části a upravovat je podle specifických výukových potřeb; budeme rádi, když budou dále sloužit.

ODKAZ NA ÚLOŽIŠTĚ S MATERIÁLY (GOOGLE DRIVE)