Zveřejněn program přednášek Jazykovědného sdružení (podzimní běh 2023)