Zveřejněn program teoreticko-metodologického semináře / doktorandského semináře