Výběrové řízení: praktické stáže Erasmus+ v letním semestru 2023/2024

Termín pro přihlašování do výběrového řízení byl posunut na 6. 12. 2023 (včetně).

 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace vyhlašuje výběrové řízení na praktické stáže v programu Erasmus+ na LETNÍ SEMESTR akademického roku 2023/24. Na praktickou stáž mohou vyjet všichni studenti bohemistiky, vč. doktorandů. Jsou vypsána tato místa:

Instituce Počet studentů a délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia
Dublin, Česká škola 4 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Brusel, Česká škola bez hranic1 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Brusel, Université Libre de Bruxelles 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Universidad de Santiago de Compostela2 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Madrid, Česká škola bez hranic2 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Krakow, Uniwersytet Jagielloński 2 místa na 3 měsíce bc., NMgr., doktorandské
Daruvar, Chorvatsko, nakl. Jednota3 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Končanica, Chorvatsko, Česká zákl. škola3 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Daruvar, Chorvatsko, Česká zákl. škola3 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Kodaň, Česká škola bez hranic 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Stockholm, Stockholms universitet 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Mnichov, České centrum 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Paříž, Česká škola bez hranic 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Mnichov, Česká škola 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Drážďany, Česká škola 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Saint-Germain-en-Laye, Česká škola4 2 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Rumunsko – Banát, krajanský Demokratický svaz Slováků a Čechů5 4 místa na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské
Drážďany, Česká škola 1 místo na 5 měsíců bc., NMgr., doktorandské

1 Požadována angličtina nebo francouzština na úrovni B2.

2 Je vhodná elementární znalost španělštiny, u české školy v Madridu je doporučována A1.

3 Je vhodná minimální znalost chorvatštiny či zájem se ji doučit.

4 Smlouva s institucí by se uzavírala dle zájmu uchazečů.

5 Stážista bude působit v Gerníku nebo ve Sv. Heleně v české škole, bude asistovat českému učiteli, ubytování předdomluveno u krajanů.

Poznámka: Ve většině destinací jsou našim stážistům ochotni pomoci s hledáním ubytování (doporučení, kontakty), bližší informace u R. Dittmanna.

Informace k praktickým stážím Erasmus+ naleznete zde: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-prakticke-staze/. Praktická stáž Erasmus+ (= Student Mobility Traineeships) je obdoba známých studijních pobytů Erasmus+. Možnost absolvovat stáž se týká všech studentů ÚČJTK. Na rozdíl od studijních pobytů se student při stáži neúčastní výuky, nýbrž pracuje v oboru, který studuje. Stáž je možné realizovat nejen na univerzitě, ale i v jakékoli soukromé firmě či organizaci (vždy se však musí týkat studijního oboru). Oproti studijním pobytům je praktická stáž dotována vyšším stipendiem (měsíčně vždy o cca 100 eur). FF UK nezajišťuje ubytování ani dopravu a finančně podporuje stáže v délce 2–5 měsíců (pro Ph.D. pobyty je možné mít stáž i jako krátkodobý pobyt 5-30 dní) V případě výběrového řízení na ÚČJTK bývá obvyklé, že se stáž zhruba kryje se semestrem, v některých případech je to preferováno zahraniční partnerskou stranou, ale záleží na domluvě se zahr. partnery.

Kvalifikační podmínky UK pro praktické stáže Erasmus+

  1. Účastnit se může každý student, který je zapsán do akreditovaného bc., mgr. nebo doktorandského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na UK (nesmí mít splněn a uzavřen studijní plán).
  2. Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.
  3. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia.
  4. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit praktická stáž, studijní pobyt nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci programu LLP/Erasmus.
  5. U pětiletých mgr. oborů je celkové penzum 24 měsíců.
  6. FF UK standardně podpoří stáže do délky 5 měsíců.

Kritéria výběrového řízení na ÚČJTK FF UK jsou konzultována s partnerskou stranou v zahraničí (Vaše materiály /motivační dopis, životopis, reference/ jí mohou být přeposlány, přihlášením do konkurzu s tím udělujete souhlas) a jsou tato:

  1. motivační dopis (uveďte i dosavadní zkušenosti s výukou);
  2. životopis (nezapomeňte uvést kontaktní údaje, zejm. email; studijní kombinace, rok studia + zda jde o prvovýjezd);
  3. studijní výsledky na ÚČJTK (výpis známek).

Přiložte prosím reference o dosavadních pedagogických zkušenostech (např. z výuky v jazykové agentuře apod.), případně hodnocení od mentora domácí praxe apod. Výběrové řízení na ÚČJTK proběhne na základě předložených materiálů. Zahraniční strana může chtít uspořádat s uchazečem o stáž svůj pohovor (po Skypu apod.), a to vzhledem k přetlaku stážistů z jiných českých univerzit. Stipendium na studijní pobyty programu Erasmus+ není nárokové. Výše stipendií je závislá na možnostech FF UK (počet přihlášených studentů na FF UK, destinace apod.), ale dosud bývá většinou poptávka pokryta.

Přihlášky do konkurzu posílejte nejpozději do 20. 11. 2023 do 17:00 na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz. Zároveň s tím se přihlaste do on-line aplikace, kterou najdete na stránkách https://is.cuni.cz/webapps/.