Praktická stáž Erasmus+ v České škole bez hranic v Bruselu, v České škole v Madridu a na univerzitě v Santiagu de Compostela (LS 2023/2024)

Zaměření: v České škole v Bruselu a Madridu výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, dále částečně na prvouku apod., administrativní práce; na univerzitě v Santiagu výuka češtiny pro univerzitní studenty v malé skupině, příprava akcí spojených s propagací české kultury

Termín stáže: začátek února 2024 ‒ červen 2024 (nutno pro České školy v Bruselu a Madridu); min. 2 měsíce pro univ. v Santiagu (ideálně však také únor až červen 2024)

Úvazek: cca 35 hodin týdně

Náplň stáže

v Bruselu a Madridu: Pedagogická činnost: výuka českého jazyka a příp. dalších předmětů, aktivní pomoc hlavnímu učiteli a příprava výuky, pomoc žákům při vyhotovování určitých úkolů, samostatná práce, aktivní účast na přípravě a realizaci mimoškolních aktivit, např. o Velikonocích, při workshopech, akcích spojených s českými tradicemi, promítáním filmů apod. Administrativní činnost: např. úprava a aktualizace facebookové a internetové stránky, aktualizace žákovské databáze, práce v knihovně, obecné administrativní práce spojené s vedením a reklamou školy krajanského spolku.

 v Santiagu: výuka češtiny, pomoc ředitelce jazykového centra pí Vlasákové, příprava akcí propagujících českou kulturu

Požadavky:

  • student/-ka bohemistiky
  • zájem o práci s dětmi (Brusel, Madrid) a kladný vztah k české kultuře
  • komunikativnost, organizační schopnosti a základní znalost práce na počítači
  • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce

Nabízíme:

  • praxi v práci s bilingvními a multilingvními dětmi (Brusel, Madrid) či VŠ studenty (Santiago)
  • získání zkušeností s chodem dobrovolnické organizace (Brusel, Madrid)
  • možnost uplatnění vlastních nápadů na kulturní a vzdělávací aktivity
  • pomoc s hledáním ubytování (v Bruselu též fin. příspěvek na dopravu, jako bonus si může stážista také přilepšit doučováním češtiny a přípravou žáků na rozdílové zkoušky konané v ČR)

Zájemci nechť se hlásí Erasmus+ koordinátorovi ÚČJTK Robertu Dittmannovi (robert.dittmann@ff.cuni.cz), a to nejpozději do 5. 1. 2024. Přiložte motivační dopis, životopis, výpis známek (ze SISu), výhodou reference či doporučení z předchozího zaměstnání apod. Obecné informace ke stážím Erasmus+ https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus/prakticke-staze-erasmus/, na ÚČJTK: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus-prakticke-staze/.