Aktuální informace k organizaci výuky a zkouškového období

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vám poskytnout základní informace týkající se změn v organizaci výuky po událostech z 21. 12. 2023.

 • V prvé řadě prosím neváhejte využít, budete-li ji potřebovat, nabídku krizové pomoci, kterou zajišťuje či zprostředkovává UK. V případě potřeby psychologické podpory formou individuálních osobních nebo online/telefonických konzultací pište na e-mail psych.pomoc@cuni.cz. Studující se specifickými potřebami se mohou obracet na Mgr. Kateřinu Holubovou (katerina.holubova@ff.cuni.cz) z Centra Paluba (https://centrumpaluba.ff.cuni.cz/).
 • Probíhají jednání o možnostech případného rozvolnění studia pro studenty FF UK. Další informace budou včas poskytnuty.
 • Do konce semestru (tj. do 12. 1. 2024) je zrušena výuka.
 • V týdnu od 8. 1. 2024 bude možnost uspořádat setkání kateder a ústavů se studujícími. Detaily budou včas zveřejněny na ústavním webu.
 • Zkouškové období proběhne podle harmonogramu akademického roku, tj. v termínu 15. 1.–18. 2. 2024. Veškeré atestace budou probíhat na bázi dobrovolnosti. Forma atestací může být dle situace modifikovaná. Konkrétní podoba atestací Vám bude v předstihu oznámena vyučujícími. Aktuálně probíhají jednání ohledně zapůjčení místností mimo hlavní budovu; jde o komplikovaný proces, prosíme o trpělivost.
 • Fakulta se Vám bude snažit vyjít co nejvíce vstříc, pokud jde o plnění atestací i státních zkoušek. Neúčast u BZK/SZZK v lednu/únoru 2024 u nikoho neohrozí možnost v klidu a úspěšně dokončit studium; studenti přihlášení ke státním závěrečným zkouškám, kteří je nebudou chtít nyní vykonávat, budou omluveni. Detailní informace o podobě BZK a SZZK budou zveřejněny během ledna.
 • Termín pro odevzdávání bakalářských prací se v ÚČJTK a ÚČLK posouvá na neděli 7. 1. 2024 (do 23:59), termín pro odevzdávání diplomových prací na nedělí 14. 1. 2024 (do 23:59).
 • Evaluace (hodnocení výuky studujícími) po zimním semestru jsou zrušeny.
 • Hlavní budova zůstává minimálně do konce ledna uzavřena. Intenzivně se řeší posílení bezpečnostních prvků na celé UK.
 • Výpůjčky knih ze všech knihoven FF UK byly prodlouženy do 15. 1. 2024, bude následovat další plošné prodloužení do 29. 2. 2024. Minimálně v lednu se knihy z knihoven na hlavní budově nepůjčují ani nevrací. O možnosti vrácení knih budou studenti informováni Knihovnou Jana Palacha. Knihovny v ostatních budovách FF UK mimo hlavní budovu budou od začátku ledna v běžném provozu (bude možné si knihy půjčovat i vracet).
 • Osobní věci zanechané při evakuaci na hlavní budově se budou vydávat takto: od čtvrtka 4. 1. 2024 po celý leden (tj. do 31. 1. 2024) každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 a každé úterý od 11:00 do 18:00 v UK POINTu, Celetná 13, Praha 1. Případné dotazy na výdej osobních věcí od středy 3. 1. 2024 směřujte prosím v běžné pracovní době na linku UK POINT: (+420) 224 491 850.