Aktuální informace pro studenty a studentky ÚČJTK

Zkouškové období

 • Harmonogram akademického roku zůstává nezměněn.
 • Vyučující vašich kurzů vás budou informovat o tom, jak budou probíhat atestace a zda v týdnu od 8. do 12. 1. 2024 proběhne nějaké setkání studentů daného kurzu s vyučujícím.
 • Všechny atestace jsou na bázi dobrovolnosti; pokud je nebudete chtít v tomto semestru skládat, je možné je odložit.
 • V řešení je prodloužení maximální doby studia o půl roku a také rozvolnění letošního akademického roku (rozložení do dvou let), změna je na úrovni zákona, proto není možné schválit ji na úrovni fakulty/univerzity, podobně jsou v řešení poplatky za delší studium.

Závěrečné zkoušky

 • Termín kontroly studijních povinností je posunut na 18. 1. 2024.
 • Termíny BZK a SZZK zůstávají zachovány (najdete je v sekci Studium – Bakalářské studium – Bakalářská zkouška, respektive Studium – Navazující magisterské studium – Státní závěrečná zkouška).
 • Termín pro odevzdání závěrečných prací je opětovně posunut – u BP na 14. 1. 2024 (23:59), u DP na 21. 1. 2024 (23:59).
 • Obhajoby diplomových prací v ÚČJTK nebudou mít otevřenou úvodní posterovou sekci. Na začátku obhajoby student představí svoji práci buď formou posteru (není nutné jej tisknout, poster promítneme na plátno), nebo formou powerpointové prezentace. Forma je na volbě studenta a není nutné ji předem hlásit, časový rozsah je max. 5 minut.

Další

 • Ve čtvrtek 11. 1. od 11:00 proběhne online setkání se zástupci ÚČJTK a ÚČLK, jeho cílem je zodpovědět vám otázky spojené se studijní agendou, se zkouškovým obdobím i se zahájením letního semestru. Setkání je určené studentům všech programů zajišťovaných ÚČJTK a ÚČLK, účast na setkání je dobrovolná. Odkaz na online setkání bude v předstihu zveřejněn na webech ÚČJTK a ÚČLK.
 • Všichni vyučující budou mít během zkouškového období vypsány konzultační hodiny (zveřejněny budou nejpozději v pondělí 8. 1. 2024), můžete využívat prezenční i distanční formu konzultací.
 • Letní semestr začne 19. 2. 2024.