Konzultační hodiny pracovníků ÚČJTK a úřední hodiny sekretariátu