Druhá cesta doc. Bozděchové do Íránu

Přípravy k zahájení výuky češtiny v Íránu od loňských počátečních vyjednávání (blíže viz zde) pokračují. S cílem rozvíjet dosavadní meziuniverzitní a akademické vztahy, vyjednat formy a podmínky spolupráce, akademické i studentské výměny a propagovat český jazyk, literaturu a kulturu navštívila na přelomu září a října 2018 doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., a PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D., z katedry Blízkého východu Írán (samostatná zpráva byla zveřejněna na fakultních stránkách).

29. září doc. Bozděchová vystoupila při veřejném přednáškovém dopoledni v kulturně vzdělávací instituci Šahr-e ketáb (Book City) v Teheránu s přednáškou a prezentací na téma Čeština v národním a mezinárodním kontextu. Dr. Kříhová promluvila o Janu Rypkovi, od jehož smrti letos uplynulo 50 let; tento významný český íránista zasvětil život perské literatuře a poezii, kromě jiného vydal Dějiny perské literatury, které byly přeloženy do šesti jazyků. Monika Růžičková doplnila program přehlednou informací o ilustrátorech české literatury ve vydáních v perských překladech. S podobnými tématy vystoupily 30. září na prestižní teheránské Univerzitě Šahída Beheštího. Tato univerzita, s níž FF UK brzy podepíše memorandum o spolupráci (Memorandum of Understanding), je připravena zahájit výuku češtiny, a to nejprve v rámci slovanských studií, později případně samostatně (dosud poskytuje studia zaměřená na ruský jazyk a literaturu). Doc. Bozděchová proto zařadila i krátkou demonstrační výuku praktické češtiny a krátký dokument o studiu na Univerzitě Karlově. Poslední série přednášek se uskutečnila 3. října na Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu; zájemci o výuku češtiny se mj. zajímali o Pražský lingvistický kroužek. Po přednáškách proběhlo setkání a diskuse s Dr. Manúčehrem Džoukarem, děkanem Filozofické fakulty a prorektorem pro zahraniční záležitosti Dr. Alírezou Džalílífarem. Vedení ahvázské univerzity velmi podporuje akademickou spolupráci s FF UK; vítána je účast českých pedagogů na mezinárodních konferencích v Íránu, publikace v perštině a zahájení výuky českého jazyka jako druhého povinně volitelného cizího jazyka (vedle angličtiny a francouzštiny). Výhledově se uvažuje o založení samostatné katedry bohemistiky; to bude vyžadovat intenzivní lektorskou podporu z české strany. Lektorát českého jazyka a literatury zvažuje také Univerzita Ázád v Esfahánu; při návštěvě byla převzata právě podepsaná smlouva o spolupráci (MOU).

V době pobytu v Íránu obě představitelky FF UK jednaly dále s velvyslancem České republiky v Teheránu Svatoplukem Čumbou a 4. října se účastnily vernisáže výstavy ilustrací dětských knih předních českých ilustrátorů, uspořádané v rámci oslav 100. výročí založení Československa v Muzeu grafiky Íránské islámské republiky v Teheránu.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.