Nové vydání Příručky k morfologii češtiny Roberta Adama

V Nakladatelství Karolinum vyšlo třetí, rozšířené vydání titulu Příručka k morfologii češtiny. Výklad a cvičení s řešeními Roberta Adama.

Anotace: Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejprve jmenných, pak slovesných) a o slovních druzích (neohebných, jmenných a nakonec o slovesech). Formální morfologii se věnuje jen obecně. Ke každému tématu přináší i několik cvičení, včetně klíče.

Publikaci je možno zakoupit zde.