Filozofická Fakulta

Aktuality

Byly aktualizovány informace k pedagogickým praxím na oborech...

26. květen 2015

Zveřejňujeme rozpisy ...

26. květen 2015

V nakladatelství LEDA vyšlo nové,...

13. květen 2015

Ve fakultním nakladatelství vyšly dvě publikace věnující se osvojování češtiny jako druhého...

07. květen 2015

Byly zveřejněny rozvrhy bakalářského a...

26. leden 2015

Srdečně zveme na přednášky pořádané Jazykovědným sdružením ČR v letním semestru 2015. Program je...

06. leden 2015

Vítejte!

 

Vítejte na stránkách
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace!

 


 

Děkanka Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na uvedeném pracovišti:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

1 místo akademického pracovníka (AP2) na poloviční úvazek, se specializací český jazyk a osvojování českého jazyka.

Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru český jazyk, obecná lingvistika nebo didaktika českého jazyka, užší zaměření: osvojování češtiny v korpusovělingvistické nebo psycholingvistické perspektivě, didaktika českého jazyka jako prvního a/nebo druhého jazyka, eventuálně lexikologie a lexikální sémantika, zkušenosti s výukou na VŠ, zkušenosti s výzkumnou činností, schopnost spolupráce ve výzkumných týmech, schopnost publikovat v cizích jazycích.

Předpokládaný nástup: 1. září 2015

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem, úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání, přehledem vědecké a publikační činnosti zasílejte nejpozději do 25. 6. na adresu: Eva Antošová, personální oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38  Praha 1.

Obálku označte viditelně nápisem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 


 

 

 

 

 

Kontakt

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel.: (+420) 221 619 209
fax.: (+420) 221 619 209
email: ucjtk@ff.cuni.cz

Facebook