Prezentace publikací vzniklých v rámci řešení havlíčkovského grantu

Prezentace knih Magdaléna Pokorná: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká, Lucie Rychnovská – Robert Adam a kol: Karel Havlíček ve světle korespondence, Karel Havlíček: Korespondence I (1831–1842) proběhne v úterý 2. 5. od 17:00 v sále H nové budovy Národního muzea. Akci pořádají ÚČJTK FF UK a Matice česká.

Student a věda – Lingvistika

Fakultní kolo studentské vědecké soutěže, které se uskuteční v pátek 21. 4. 2017. Příspěvky je možno zasílat do 7. 4. 2017 do 12:00.

Více informací

Studentský workshop Žďárek

Všechny zájemce srdečně zveme na 37. studentský workshop Žďárek, který se uskuteční ve dnech 12.–14. 5. 2017 v Mělníku.

Více informací