Prezentace doktorandských posterů

Ve středu 16. 5. 2018 proběhla na FF UK první posterová sekce doktorandů českého jazyka a didaktiky konkrétního jazyka. Posterové sekce se zúčastnilo 9 prezentujících doktorandů (program zde) a diskutovali o svém výzkumu jak se členy Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, tak s dalšími studenty postgraduálního i pregraduálního studia. Nejlepší tři postery jsou nyní vyvěšeny v přízemí hlavní budovy u Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Posterová sekce doktorandů by se měla opakovat každoročně na konci letního semestru jako výstup z doktorandského semináře vedeného prof. Petrem Marešem a dr. Evou Lehečkovou.