Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)

Akademický rok Počet uchazečů Počet přijatých Procento přijatých
2009/2010 614 247 40 %
2010/2011 541 236 44 %
2011/2012 548 156 28 %
2012/2013 611 155 25 %
2013/2014 515 128 25 %
2014/2015 494 127 26 %
2015/2016 463 121 26 %
2016/2017 435 130 30 %
2017/2018 420 149 36 %
2018/2019 321 147 46 %

 

Počty absolventů
Rok Počet absolventů
2007 1
2008 1
2009 14
2010 52
2011 36
2012 79
2013 66
2014 78
2015 37
2016 42
2017 29
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)