Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)

Akademický rok Počet uchazečů Počet přijatých Procento přijatých
Počet absolventů
2009/2010 614 247 40 % 14
2010/2011 541 236 44 % 52
2011/2012 548 156 28 % 36
2012/2013 611 155 25 % 71
2013/2014 515 128 25 % 61
2014/2015 494 127 26 % 76
2015/2016 463 121 26 % 37
2016/2017 435 130 30 %
Průměr 541 167 31 % 50
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Přehled počtu uchazečů a absolventů (bakalářský obor ČJL)