Empirická a komparativní lingvistika

Podrobnosti přijímacího řízení na rok 2023/2024

Studijní program Empirická a komparativní lingvistika je zaměřen na češtinu ve srovnání s ostatními jazyky a klade důraz na empirickou orientaci studentů. Program lze studovat samostatně i sdruženě, vítané jsou kombinace s filologiemi cizích jazyků, se sociologií, psychologií, etnologií apod. (kombinace s bohemistickými a obecnělingvistickými programy není z povahy věci možná). Na zajištění programu se podílejí následující pracoviště FF UK:

Studijní plán programu sestává z minima povinných předmětů (Diplomový seminář, Empirické metody v lingvistice, Current Approaches in Linguistics a v samostatném studiu ještě Specializační seminář) a nabízí studentům velkou možnost specializace v následujících skupinách volitelných předmětů: Empirická metodologie, Bohemistická lingvistika a fonetika, Obecná a komparativní lingvistika, Struktura typologicky specifického jazyka.

Přijímací zkouška je jednokolová ústní. Ověřuje se v ní znalost základní lingvistické terminologie, rámcový přehled o vývoji a současnosti odborného zkoumání jazyka, schopnost odborné komunikace v angličtině (čtení odborných textů, schopnost rozumět a hovořit o odborných tématech) a schopnost kritické reflexe odborného lingvistického textu.

U přijímací zkoušky se předkládá seznam prostudované odborné lingvistické literatury. Seznam je vizitkou uchazečových znalostí a zájmů a ÚČJTK nevydává žádné pokyny k jeho obsahu, počtu titulů apod.

Úvodní pokyny ke studiu programu EKL jsou k dispozici zde:
https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/navazujici-magisterske-studium/empiricka-a-komparativni-lingvistika/

Představení studijního programu EKL formou podcastu:

 

Další informace o programu EKL podá doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.: jan.chromy@ff.cuni.cz

Studijní plán naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Empirická a komparativní lingvistika