Přehled počtu uchazečů a absolventů (navazující magisterské obory)

Akademický rok Obor Počet uchazečů Počet přijatých Procento přijatých Počet absolventů za jednotlivé obory
Počet absolventů celkem
2010/2011 ČJL 59 29 49 %
ČJS 41 19 46 %
UČSŠ 32 22 69 %
UČCJ 38 24 63 %
2011/2012 ČJL 132 56 42 % 5
ČJS 63 36 57 %
UČSŠ 65 26 40 % 3
UČCJ 86 35 41 % 2
2012/2013 ČJL 117 38 32 % 9 30
ČJS 53 16 30 % 6
UČSŠ 70 35 50 % 6
UČCJ 102 42 41 % 9
2013/2014 ČJL 77 19 25 % 9 40
ČJS 32 8 25 % 9
UČSŠ 64 34 53 % 6
UČCJ 90 42 47 % 16
2014/2015 ČJL 95 37 39 % 10 44
ČJS 49 14 29 % 9
UČSŠ 72 35 49 % 14
UČCJ 69 30 43 % 11
2015/2016 ČJL 78 30 38 % 9 40
ČJS 26 4 15 % 3
UČSŠ 64 31 48 % 16
UČCJ 55 20 36 % 12
2016/2017 ČJL 23 16 70 %
ČJS 51 13 26 %
UČSŠ 41 18 44 %
UČCJ 42 31 74 %

 

Přehled počtu absolventů pětiletého magisterského studia

 

1995/1996 38
1996/1997 20
1997/1998 100
1998/1999 21
1999/2000 51
2000/2001 71
2001/2002 72
2002/2003 135
2003/2004 103
2004/2005 72
2005/2006 82
2006/2007 70
2007/2008 54
2008/2009 66
2009/2010 59
2010/2011 58
2011/2012 69
2012/2013 17
2013/2014 10
2014/2015 5
2015/2016 1

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Přehled počtu uchazečů a absolventů (navazující magisterské obory)