Přehled počtu uchazečů a absolventů (navazující magisterské obory)

Počty uchazečů
Akademický rok Obor Počet uchazečů Počet přijatých Procento přijatých
2010/2011 ČJL 59 29 49%
ČJS 41 19 46%
UČSŠ 32 22 69%
UČCJ 38 24 63%
2011/2012 ČJL 132 56 42%
ČJS 63 36 57%
UČSŠ 65 26 40%
UČCJ 86 35 41%
2012/2013 ČJL 117 38 32%
ČJS 53 16 30%
UČSŠ 70 35 50%
UČCJ 102 42 41%
2013/2014 ČJL 77 19 25%
ČJS 32 8 25%
UČSŠ 64 34 53%
UČCJ 90 42 47%
2014/2015 ČJL 95 37 39%
ČJS 49 14 29%
UČSŠ 72 35 49%
UČCJ 69 30 43%
2015/2016 ČJL 78 30 38%
ČJS 26 4 15%
UČSŠ 64 31 48%
UČCJ 55 20 36%
2016/2017 ČJL 23 16 70%
ČJS 51 13 26%
UČSŠ 41 18 44%
UČCJ 42 31 74%
2017/2018 ČJL 54 20 37%
ČJS 22 11 50%
UČSŠ 39 24 62%
UČCJ 51 36 71%
2018/2019 ČJL 40 18 45%
ČJS 7 4 57%
UČSŠ 39 21 54%
UČCJ 40 22 55%

 

Počty absolventů navazujících magisterských oborů
ČJL ČJS UČSŠ UČCJ
2011 3 2
2012 7 6 6 9
2013 9 9 6 16
2014 10 9 14 11
2015 9 3 16 12
2016 7 6 13 13
2017 16 3 13 15

 

Počty absolventů pětiletého magisterského oboru český jazyk a literatura
Rok Počet absolventů Rok Počet absolventů
1995 38 2006 73
1996 20 2007 54
1997 100 2008 68
1998 21 2009 59
1999 51 2010 58
2000 71 2011 69
2001 72 2012 17
2002 139 2013 10
2003 111 2014 5
2004 74 2015 7
2005 84

 

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Přehled počtu uchazečů a absolventů (navazující magisterské obory)