GA UK

Přehled grantů získaných ÚČJTK
v soutěži projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy

 

Název projektu Řešitel projektu Rok získání projektu
Textová variabilita třetí redakce staročeského biblického překladu Anna Michalcová 2023
Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí Štěpán Matějka 2015
Kalendářní jednotky ve znakových jazycích Klára Richterová 2015
Diskurzní konektory v češtině Magdaléna Rysová 2013
Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115) Kateřina Voleková 2011
Lingvistická analýza českých humanistických textů František Martínek 2009
Adresát: jazyk, text, komunikace Petr Mareš 2000
Čeština: slova a svět Irena Vaňková 2000
Jazykový obraz světa Iva Nebeská 1997
Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a perspektivy Karel Šebesta 1996
Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu. Problémy porozumění v multikulturní komunikaci Alena Macurová 1996
Jazykové a komunikační normy Iva Nebeská 1995