GA UK

Přehled grantů získaných ÚČJTK
v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy

 

Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů u dětí Štěpán Matějka 2015
Kalendářní jednotky ve znakových jazycích Klára Richterová 2015
Diskurzní konektory v češtině Magdaléna Rysová 2013–2015
Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115) Kateřina Voleková 2011–2012
Lingvistická analýza českých humanistických textů František Martínek 2009–2011
Adresát: jazyk, text, komunikace Petr Mareš 2000–2002
Čeština: slova a svět Irena Vaňková 2000–2002
Jazykový obraz světa Iva Nebeská 1997–1999
Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a perspektivy Karel Šebesta 1996–1998
Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu. Problémy porozumění v multikulturní komunikaci Alena Macurová 1996–1998
Jazykové a komunikační normy Iva Nebeská 1995–1996