Čeština doma a ve světě

Popularizačně zaměřený čtvrtletník Čeština doma a ve světě vydával Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze od roku 1993 do roku 2009. V roce 2010 jej nahradil nový, recenzovaný časopis Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi). Od roku 2011 rovněž vychází (elektronický) časopis Nová čeština doma a ve světě.

Hlavní témata jednotlivých čísel Češtiny doma a ve světě

Úvod > Věda a výzkum > Publikace > Čeština doma a ve světě