Čeština doma a ve světě – obsahy

1/93 – „Česko“

 

[pdf ke stažení]

Mezinárodní konference Spisovná čeština a jazyková kultura, Olomouc 1993

Jméno pro naši vlast
Česká republika: Čechy, Česko, Čechie? (Oldřich Uličný)
Tanec kolem Česka (Ivan Lutterer)
Tanec pokračuje
Anonym někdy i obveselí…

Anketa
O češtině a češství (jš)
Plesejte tehdy věrní a slovutní Čechové (Jiří Rejzek)

Tisk plus
P. Bušta v Mladém světě (kuč)
Mladá fronta Dnes (kuč)
Jak se píše o počítačích (-dl-)

Tisk minus
Navyšovat? (Josef Šimandl)
Jazyk se mění neustále (Dušan Šlosar)
Exsvět a exmistr (pm)
Ombudsman? (Dušan Šlosar)

Dokument
Našinec (kuč)
Všeobecná charta základních lidských jazykových práv
Jsou Romové Cikáni? (Milena Hübschmannová)

Rozhovor
Dobrá rada nad zlato? (o činnosti jazykové poradny ÚJČ AV ČR)
Botasky, nebo adidasky? (pm)
Reklama, překlady a „překlady“ (Petr Mareš)
Kdo miluje a umírá? (pm)
Text a počítač: Dnes Shakespeare – zítra Komenský? (Vladimír Smetáček)
Malá improvizace o niternosti jazyka (Miroslav Červenka)

O čem přemýšlejí posluchači FF UK
WS – to je kvalita (Lada Padjenová)
Mravy a mluva (Jaroslava Dandová)
Oříšek a problém (pm)
Finsko očima a ušima jazykozpytce (Renata Blatná)
Jak faxovat faksimile? (pm)

Škola
Mluvená čeština v autentických textech (mac)
Skladba s Tobiášem  (ul)
Czech for Foreigners (kuč)
Jak dobře mluvit (mac)
Sestupné stupňování – věc potřebná nejen pro postmodernisty (pm)

Víte, že…
Místo úvodu – závěr (Oldřich Uličný)

2/93 – Nová Pravidla českého pravopisu

 

[pdf ke stažení]

Co se dělo v městě Olomouci

Zpěvník
1. Čechoslovan

Žhavé téma: pravopis
Oldřich Uličný: Jaké úpravy pravopisu a kdy? (Na okraj Pravidel českého pravopis 1993)
… a ještě hrst… (Josef Šimandl)

Zpěvník
2. Čeština
Políček české kultuře a tradici? (koláž názorů na nová Pravidla)

Komentujeme
Mýcení a vymítání (pm)

Dokument
Deklarace Matice Olomoucké

Zpěvník
3. Odrodilci
Helena Kadečková: Jazyková pluralita. Případ Norska (Psáno češtinářům pro útěchu)
Milan Jelínek: Co mě přivedlo k jazykovědě

Interview
s prof. K. Hausenblasem (Alexandr Stich, Josef Šimandl)

Tisk minus
V Tvaru spali? (ndl)

Koutky
Jan Chloupek: Stav zápasu pečetil…
Josef Šimandl: Nesnadný člověk
Zdenka Rusínová: Opál opalizuje, Silan silanizuje?

Ze světa
Čeština „Hot Topic“ na amerických univerzitách (Karen von Kunes)
„… A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči…“ (Anastazie Gubinová)

Z domova
Daňové přiznání a komunikace s finančním úřadem (Josef Šimandl)

Zpěvník
4. Píseň Čecha
Ondřej Hausenblas: Rychle číst předpokládá jasně psát
Petr Mareš: Meloun a cylindr aneb Co nám přináší „Satelit“

Recenze
Český jazykový atlas, sv. 1 (Karel Kučera)
150 let spisovné slovenštiny a slavistický kongres 93

Zpěvník
5. Kvítečka ze zpěvníků vlastenských

Recenze
Ivo Plaňava: Jak (to) spolu mluvíme (Ondřej Hausenblas)
Přijímací zkoušky a jak se na ně (ne)připravit (Eva Hošnová)

Soutěž
Rozumíte, když se mluví česky?

Esej
Reklamní mýty (Světla Čmejrková)

O autorech prvních dvou čísel
A na závěr si zatopíme…
Prosba k přispěvatelům

1/94 – Vyučovat mluvnici – nebo učit komunikovat?

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Češtináři bez gramatiky? (Ondřej Hausenblas)
K článku O. Hausenblase Češtináři bez gramatiky? (Oldřich Uličný)
Komunikačně (rbl, jš)
Čeština pro učně (recenze – Čeněk Reinštein)
Čeština pro učně: záznam z diskuse v KPČJ
K češtině na obecné škole (kolektiv autorů KČJ FF UK)

Komunikace mimo školu
takle, prosím vás nezlobte se pane exministře… (Olga Müllerová)
Kurs pozitivní komunikace 1 (Iva Nebeská, Jasňa Šlédrová)
O lidové písni z hlediska komunikačního (Josef Šimandl)

Ještě o písních a písničkách
Kratochvilná různočtení (dl)
Písnička česká (Václav Žilka)
Co sděluje text, obměna, parodie, travestie (dl)

Interview
s prof. K. Hausenblasem (dokončení)

Z historie jazyka
Není groš jako groš (Ludmila Stěpanová)
Vesmír (Igor Němec)
Sporožiro (Dušan Šlosar)

Víte, že… (rej)

Co bylo vytištěno
Pár slov o přivlastňovacím přívlastku (pm)
Není Čech jako Čech (jih)
Hra s ohněm (pm)
Návod – nenávod (mac)

Recenze
Slovníky cizích slov (Josef Šimandl)
O češtině a škole jinak (Alena Macurová)
…a jeden doplněk…

S čím jazykověda pracuje
Co je to korpus? (František Čermák)

Esej
Malé zamyšlení o jazyce, jeho vývoji a lidské kreativitě (Renata Blatná)

Nejsme sami
Časopis (nejen) o dánštině (nejen) pro Dány (Robert Novotný)

2/94 – Amerika a čeština

 

[pdf ke stažení]

PRO LINGUA BOHEMICA – o nadaci a jejích příznivcích

Téma čísla
Dva dopisy českých emigrantů
Zem, v níž česky mluvit smím (Karel Kučera)
Čechoameričtina aneb Něco málo o českém jazyku tam za vodou (Evžen Holas)
Česko-anglická pravopisná pohádka
Kde domov můj (Karel Kučera)
Výuka češtiny ve Spojených státech (Charles E. Townsend)
Čeština ve světě popelkou – byla, jest a bude? (Ivana Bozděchová)
… a pro změnu: Američan v Čechách (zek, man)
Bestseller: proč? (Josef Šimandl)

Čeština ekologická
Bio-eko-slovníček (rbl, jš)
Ekologický výkliz (man)

Zahlédnuto, přečteno
Jak blufovat ve veřejných projevech (am)
(Pre)destinace (jih)
seďel sem na tý skále… (Petr Mareš)
Slova, jimiž čeština pronikla do světa: pantáta a koláče (Karel Kučera)
Angličtina, čeština a infinitiv (pm)
Požadavky mimo mísu (jih, ndl)
Míle, stopy a palce, barely, bušly a libry (Oldřich Uličný)

Komunikujeme
Umějí naši tlumočníci dobře česky? (Ivana Čeňková)
Kurs pozitivní komunikace 2 (Iva Nebeská, Jasňa Šlédrová)
Komunikujeme po telefonu (man)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Co se všechno neskrývá ve stínu Sierry Blanky (Zuzana Groschupová)
Trampský (?) pravopis aneb K pravopisné normě časopisu Slunce (Aleš Kaňka)
Bylo-nebylo aneb Perevod (Štěpánka Prušová)

Esej
Metaforické portréty jazyka (Světla Čmejrková)

Sokolům ke sletu (a o sletu) (Josef Šimandl)
Miroslav Tyrš
Dva sletové ohlasy

Recenze
Jazyk v literárním díle a ve filmu (Iva Nebeská)
Slovník české frazeologie a idiomatiky (Ivan Lutterer)

Interview
Profesor Miroslav Komárek sedmdesátiletý (Božena Bednaříková)

Pozvání do Kruhu přátel českého jazyka

… a na závěr křížovka (Jiří Rejzek)

3/94 – My Češi a ti druzí

 

[pdf ke stažení]

Češi a Němci
Nejdek, červenec 1994 (Lucie Hašová)
O etnických a jazykových poměrech v pohraničí z tisku (im)
V České Lípě se mluví česky (Olga Roztočilová)

Soutěž pro naše čtenáře (fš)
Dokumenty jednoho putování za křestním jménem (jš)

Zpěvníček
Chaloupky pod horami
Ty naše (české) jinotaje aneb O písničce z doby ohrožení (Přemysl Rut)
Česká jména pro Němce (jr)
Víte, jaký je původ… (rej)
Ey, Mann! – pro poučení, pro pobavení, ale opatrně! (Jiří Pešička)

Češi a Poláci
Je znalost polštiny bezcenná? (pm)
Česko-polské rozhovory (dl)

Češi a Židé
Jidiš a Ivrit – slovanské jazyky (Alice Rahmanová)
Jak oženit rabínku s arcibiskupem? (ul)

Češi a Ukrajinci
Češi na Ukrajině: některé vývojové tendence (Josef Anderš)
Příběh skoro detektivní (Jana Jančáková)

Češi a Bulhaři
Největší zahraniční bohemistika? (Hana Gladkovová)
Jak se vidíme (mp, jr)

Nejsme sami
Homo bohemicus (Karel Kučera)
Učíme se slovanskému jazyku (Milena Přikrylová – Josef Šimandl)

Češi a Romové
Co znamená slovo Rom? (Milena Hübschmannová)
Jak mluví česky „oni“? (jih)
Může za to Kámasútra? (Jiří Rejzek)

Češi a …
Tota suta jatady stynto (Karel Hádek)

Kurs pozitivní komunikace 3
Posloucháme i nasloucháme (Iva Nebeská – Jasňa Šlédrová)
Čeština a čeští neslyšící (Alena Macurová)

Češi a Slováci
Plákate bielizeň, alebo / nebo mácháte prádlo? (Oldřich Uličný)

Ještě k pracím práškům: ekobalení (jš)
Bohemistika v južnom Švédsku (Ľubomír Ďurovič)

Češi a Japonci
V České republice vzpomínám na Japonsko (Masako Ueda)

Z redakční pošty

4/94 – Z čeho se (po)učit

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Připomínáme Brousky
Hrátky s češtinou (mac)
Mapa české gramatiky (Marie Krčmová)
K. Pala – J. Všianský, Slovník českých synonym (jš)
Dávat věcem pravá jména – ale jak je vybrat? (Ondřej Hausenblas)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Úvaha o úvaze studentů SŠ (Kateřina Jančíková)

Dva pohledy literární
na učivo jazykové (Jan Vodňanský, Michal Ajvaz)

Tisk plus
Upřímnou soustrast, pane Ulrych (jih)
Co všechno nevíme o škole (Alena Macurová)
Patnáct rad začínajícím kantorům (Hana Vaverková)
Co znamená, že žák prospívá v hodinách mateřštiny? (Ondřej Hausenblas)

Výměna názorů
Co s pády na národní škole? (Pavel Novák)

Škola kdysi
Bůh co welj
Jindy a nyní (z pamětí školních pomocníků)
Jak překládat z češtiny název filozofické fakulty (Zuzana Jettmarová)

Tisk minus
Svůj k svému… (pm)
Z místopisu malostranského (dl)
Jak je důležité míti Pilipa (Jiří Žáček)

O čem uvažují jazykovědci
K čemu kodifikační grémium (Jaroslav Bartošek)
Strach a bání (Josef Šimandl)
Základní systémy strojového překladu (Vladimír Smetáček)
Muži, ženy, počítače… a propast, která je dělí (Alena Macurová – Karel Kučera)

Jazyk politiků
Jak nám mluví premiér (Josef Šimandl)
Taky jste vůl? Aneb o jazyce a lidech (s Jiřím Voskovcem J. Lustig)
I z češtiny do češtiny se dá překládat (Karel Kučera)

Kurs pozitivní komunikace 4
Co dokáže pozitivní reakce (Iva Nebeská – Jasňa Šlédrová)

Reklama
Jak vybízet bez vyslovení výzvy (ndl)
Komunikace podle Satirové (am)

Recenze
Cizinci se chtějí učit česky (Marie Hádková)

Ze života redakce (oprava, ohlasy, „Alexander-Platz“)
Půjdem spolu do Betléma (Markéta Horčičková)

Zimní etuda
Padání (Renata Blatná)

Program Kruhu přátel českého jazyka
O autorech tohoto ročníku
V letošním roce jubilovali

1/95 – Jak číst? Čeho si při čtení všímat?

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Dvojí motto
Šlapali jste parket v Alfě v roce 1962? (Jana Hoffmannová)
Gramatická rozmlženost básnického textu (Ondřej Hausenblas)
Jak číst – rady staré sedmdesát let (pm)
Bohumil Hrabal uvádí: Pražské pavlačové anekdoty (Tomáš Hoskovec)

Kritiky, polemiky, ohlasy
O vulgárnosti v jazyce a v psýše, jakož i o Babičce Boženy Němcové (Oldřich Uličný)
Musí vulgární být nízké? (Jaroslava Janáčková)
K Vaňkovu Švejkovi (Josef Šimandl)
Jak se v Nových knihách skládají slova do vět (Oldřich Uličný)
Inventura jedné literární kritiky (man)
Sladkokyselá Francie aneb Kečup je príma (Patrik Ouředník)
Poznámka k polemice (Karel Kučera)

Tisk dnes
Aféry (Josef Šimandl)
Hajaja (dl)
Pozvánka do kina (pm)
Jsme připraveni vychutnat starý text?

Jak číst
pamětnickou knížku pro pamětníky aneb Vtipy dobré a laciné (Josef Šimandl)
Blahopřání k výhře (pm)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky („očpsb“)
Horoskop jako kuchařský recept? (Mirka Komersová)

Reklama – můžete mít věc X (pm)

Čteme sami sebe
Sloh je hlavně čtení – část I. (Ondřej Hausenblas)
Jedno interpunkční znaménko… (fš)

K praktickému procvičení stylizačních schopností
Ústavu nikdo příliš nepotřebuje (im)

očpsb
Kreativní (?) Slovo úvodem (Kamila Karhanová)
O čem vypovídají názvy vlaků (Josef Šimanld)

Návrh, jak nemuset psát a nenutit číst nepodstatné
Jsou textové vzory užitečné? (in)

Jak vnímat
jazyk cizinců (jš)
Pidgin Czech (Karel Kučera)

Kurs pozitivní komunikace 5
Rozhovor ať je spolupráce mezi partnery (Iva Nebeská)

očpsb
TV se směje za vás (Zdeněk Chodora)
Kravata a číslovky (im)
Test hroší kůže (man)

Tisk dnes
Co můžeme číst v deníku MF Dnes (pm)

Recenze
Tahle učebnice, to je jiná písnička (Ivana Bozděchová)
Česko-polské jazykové příručky (Ana Adamovičová)
První slovník makedonštiny a češtiny (Vladimír Šaur)

Občanská škola
„Pravopis“ v 6. ročníku občanské školy (Jan Horák)

Přetiskujeme
Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993

Na shledanou v létě
Čeština v létě aneb léto s češtinou (Jiří Hasil)

2/95 – Čeština se vyvíjí

 

[pdf ke stažení]

Poradna
Taj (Rudolf Křesťan)
Braun a Brown kontra Hnědý (Milan Harvalík)
Z historie po současnost Staročeského slovníku (Jiří Kouba)

Malá etuda lexikálně historická
Protinožci (Milada Homolková)
Co skrývá trpaslík? (Jiří Rejzek)
Z dějin českého překladu bible (Jaroslava Pečírková)

Z vývoje mluvnictví
Po mojsku, po tvojsku, po svojsku a po jehotnosti (Barbora Karlíková)
(Ing. dr.) Václav Jan Rosa (Dušan Šlosar)
Jak se v baroku psalo (Josef Šimandl)

Hozená rukavice
Studium vývoje jazyka na VŠ – pohled zvenčí (Petr Nejedlý)

Počtěme si
Kramářská píseň (a představte si, nábožná)
Počátkové české demokracie (jš)
To, čemu Hurvínek říkal elekřtina (Karel Kučera)

Slepá ulička
Český básník T. R. Field a jeho idiolekt (Josef Šimandl)
Daňové přiznání lexikografa (mh)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Spor o sloveso „odviseti“ mezi dr. Jiřím Hallerem a Pražským lingvistickým kroužkem (Martin Formánek)

Konzultace k vývoji překladu
Odkud byla Ibsenova „Paní“? (jš, ff)

Vývoj v enklávě
Rozklad a odolnost jazykových kategorií. Čeština starousedlíků v Nebrasce (Míla Šašková-Pierce)

O čem přemýšlejí jazykovědci
…zda bychom neměli…

Jazyk kolem nás
Tempora mutantur (th)
Inventura další literární kritiky (Josef Šimandl)
Síla obrazu, slabost slov (pm)
Očkoplochý klíč (fš)
Koňský handl ještě zcela nezapomenut (andl)
Mrtvého vyprovodili partneři
Čeština se vyvíjí i dnes (Oldřich Uličný)
Rockerka (man)

Vox populi
Z Živých slov (Karel Dostál)
Kdy se tomu tak stane? (jš)

Kurs pozitivní komunikace 6
Komplimenty (Iva Nebeská)

Recenze
Dědictví ustálených obratů (Josef Šimandl)
Prostor pro jazyk a styl (Světla Čmejrková)
Dialog o dialogu (Renata Blatná)

Škola
Sloh je hlavně čtení – část II. Čteme očima druhých (Ondřej Hausenblas)

Předběžný program Kruhu přátel českého jazyka v podzimním běhu 1995
Výroční zpráva Nadace Pro lingua Bohemica
Slovníček latinských podtisků, nadtitulů ap.

3/95 – Výuka češtiny v dnešní škole

 

[pdf ke stažení I, pdf ke stažení II]

Očima žáků
Co pro mě znamená…

Konzultace
Typy škol včera a dnes (jš, kš)

Škola obecná
Učebnice češtiny pro obecnou školu (Karel Šebesta – Oldřich Uličný)
Cílový standard a kmenové učivo na obecné škole (1.-5. ročník základní školy) – český jazyk (Oldřich Uličný – Jan Horák)

Očima učitele
První zkušenosti s občanskou školou (Jiří Janeček)
Soutěž KDE KONČÍ EVROPA (Věra Baborová)

Druhý stupeň
Umíš psát interview? (Karel Šebesta)
Víte, že… (rej)
Čtenářství pro druhé (Ondřej Hausenblas)
Samé jedničky z češtiny (Alena Macurová)
Média a mediální výchova (Karel Šebesta)

Čeština v médiích (Josef Šimandl)
Pijou bez problémů; Policie páchá organizovaný zločin
Klipové mluvení, poslouchání a myšlení? (ohs, jš)
Pila řeže, ach, bolí…
Inventura třetí literární kritiky

Hrajeme si
Doplňovačka (rbl, jš)

Škola střední
Téměř dobrá učebnice slohu (Ondřej Hausenblas)
Jakub Hron a motto úvah o pedagozích (Josef Šimandl)
Na kopytou aneb Rozbor nad mluvnici (jš)
Přijímací zkoušky a sloni v porcelánu (Karel Kučera)
Pohled od katedry na žáky (jš)
Lákavá nabídka studentům, absolventům, chudému kantorstvu…

Kurs pozitivní komunikace 7
Posaďte se, k tabuli půjde… (Jasňa Šlédrová)
Druhá Zpráva z terénního výzkumu (sň)

Viděno dvěma
Komunikace ve škole (Jasňa Šlédrová, Ondřej Hausenblas)

Škola vysoká
Ověřování znalostí „po baťovsku“ (Josef Šimandl)
Konference o učebním textu (fš)

Jak se k nám dostat
aneb O jazykové části přijímacích zkoušek na FF UK, obor český jazyk a literatura
Josef Hrbáček: Znát jazyk a umět s ním kultivovaně zacházet
Eva Hošnová: Žádný strach z přijímacího řízení
Josef Šimandl: Na jakých úkolech se uchazeč může cvičit
Ondřej Hausenblas: Proč a jak studovat češtinu
Přehled studijní literatury k přijímacím zkouškám
Přijímací test 1995
O věcech regionálních (man)
Perličky z přijímacích testů – na FF UK, obor bohemistika – aneb Zrcadlo jazykové výuky na českých školách středních pět let před koncem 2. tisíciletí

Vladimír Šmilauer
Projev mluvený: Zač vděčím svým žákům (pj, il)
Projev tištěný: Nebudeš oslňovat černokněžnickým vyjadřováním

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Ladislav Fuks – postavy a jména (Jana Bártová)

Čeština po cizince
Obecná čeština – ano či ne? (Milan Hrdlička)
Čeština na Humboldtově univerzitě v Berlíně (Hana Adamová)
Z Letní školy slovanských studií 1995 (rbl, jš)
Nová učebnice a zásobník textů (Ivana Bozděchová)

Očima cizince
Chcete se dozvědět něco o češtině? Bojíte se na to zeptat? Umíte anglicky? (am)
O té obuvi – pozn. red. (man)

Česká výslovnostní norma (zp)

Přetiskujeme
Mezinárodní fonetická abeceda – International Phonetic Alphabet (IPA), verze 1989

4/95 – Moravský blok

 

[pdf ke stažení]

Není čeština jako čeština
Rozmlouvání po moravsku (Jan Chloupek)
Hantec a co k tomu patří (Marie Krčmová)
O mluvě mládeže na Uherskohradišťsku (Bohumír Riedl)
Co je to moravská výslovnost? (Marie Krčmová)
Ten je vzdělané jak sviňa (Zdeňka Hladká)
Hovězí kůň (ndl)

Není jméno jako jméno
Česko-moravsko-slezské rozdíly ve vlastních jménech: Nové Sady – Novosedlice – Austerlitz (Rudolf Šrámek)
O názvech brněnských ulic (Dušan Šlosar)

Zazpívejme si
Za horama (man)
K rozdílům mezi českými, moravskými a slezskými pomístními jmény (Jana Pleskalová)

Hovorová čeština – věčný problém?
O čem uvažují jazykovědci: K potřebě zachovat jazykovou jednotu v spontánních oficiálních mluvených projevech (Miroslav Grepl)
„Spisovní“ Slezané (Jan Balhar)
Draží se klášter (jš)
Co nového v pohraničí? (Stanislava Kloferová)

Etuda dialektologická
Metafory v nářečí (Jan Balhar)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky (1)
Přípona –ová u cizích ženských jmen (Bogdan Gałuszka)

Konzultace
Jak je to na Moravě s pokličkou? (-jš, jb-)

Interview
Rozhovor s prof. Jiřím Krausem (Světla Čmejrková)

Co a jak
Který, jenž, co a jak (Milena Šípková)
Kurs pozitivní komunikace 8: Manipulativní komunikace (Iva Nebeská)

Tisk dnes
Titulková xenofobie (Marek Nekula)

Recenze (1)
Dva sborníky (am)
Nizozemská učebnice češtiny (Karel Kučera)

Sloupek
Puristou, či jaristou? (Jan Balhar)

Jazyková kultura
Co považují lidé za gramatickou chybu? (Milan Jelínek)

Čeština a počítače
Wokna na východ (Karel Kučera)

Recenze (2)
Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (Stanislava Kloferová)
Knížka pro brance (Josef Šimandl)
Stavba věty v hanáckých nářečích (Petr Karlík)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky (2)
Zpytci jazyka v terénu (kk)
Pasti a nástrahy nářečního zkoumání (Milan Harvalík)

Trochu reklamy

Silvestrovský recept
Morče po vlastenecku (ndl)

Oznámení (o sborníku z olomoucké konference)
O autorech (1995)

1/96 – Komunikace nejsou jen slova

 

[pdf ke stažení]

Neverbální komunikace – aneb o čem si budeme číst
Upozornění pro stálé čtenáře (vr)

V každodenní komunikaci
Víme, co všechno sdělujeme, když mluvíme? (Zdena Palková)
Umíte se dostat ke slovu? (Jana Hoffmannová)
O anglickém floor a o studiu slovíček (pozn. red., jš)
Do Bulharska bez slovníku (Hana Gladkovová)
Gesta, jejich původ a výskyt (am)

Dva pohledy psychologa (Jaro Křivohlavý)
Svrchní tóny řeči
Disharmonická sdělení

Neverbální komunikační strategie
Jak na úspěch ve společnosti (am)

Média
Gestikulace v mluveném dialogu (Olga Müllerová)

Škola
K neverbální komunikaci při vyučování (Karel Šebesta)
Jak se žáky komunikovat beze slov (am)

Odraz v jazyku
Tvář v lidové jazykovědě (Světla Čmejrková)
Dvě stránky přísloví (iv)

Lidová slovesnost a literatura
Mlčení a němota v pohádkách (Irena Vaňková)

Film
Pohyby doktora Caligariho (Petr Mareš)
Několik poznámek k tichu a mlčení ve filmu (Petr Málek)

Hudba
Jak mluví (a nemluví) dirigent (Renata Blatná)
Jak jsem komponoval své „Podivné lásky“ (Pavel Blatný)

Verbální a neverbální prostředky v komunikaci neslyšících
Gesta, mimika – a dorozumívání neslyšících (Alena Macurová)
Něco (anebo všechno?) je jinak aneb o tlumočení u češtiny do českého znakového jazyka (Jaroslav Švagr)
Neslyšící: jazyk, výchova, kultura (Miloň Potměšil)
Slovo – nebo posunek? (R. Mázerová)

O čem přemýšlíme se studenty bohemistiky
Miss USA (Jiří Homoláč)

Recenze (1)
Tichý přístav duše (Irena Vaňková)

Kurs pozitivní komunikace 9
Šermíři versus voskové figuríny aneb O podílu neverbálních prostředků na pozitivním průběhu komunikace (Jasňa Šlédrová)

Širší rámec
Neverbální komunikace a zdvořilost (Helena Jarošová)

Recenze (2)
Vlídná knížka o mluvení beze slov (-in-)
Musíš být zticha, abys slyšel (Irena Vaňková)
Klíč k úspěchu? (-in-)
Člověk a jazyk (am)

Pohledy odjinud a jinam
Česká stylistika 19. století o komunikaci (am)
Jak by se mohlo komunikovat jinak než slovy
Naučte se pískat (Karel Kučera)
Umíme číst obrázky?

Kruh přátel českého jazyka – program jarního běhu 1996

2/96 – O překládání

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Několik nástrah při překládání z angličtiny do češtiny (Hana Zahradníková)
Šroubovák v pudinku a crux philologorum (Josef Šimandl)

Z historie
Gak překládal Šafařjk (-ndl-)

Ze současnosti
Pes v ringu. Povídka a její překlad (Renata Blatná)

Recenze (1)
Velikáni hudby a břídilové překladu (Jiří Rejzek)
Hvězda jitřní, jitřivá (-jš-)
Rešerše mimo kodifikaci (Miroslav Červenka)
Misogloti na studiích a po nich (-im-)

Překlad pro film
Jazyková pragmatika a český dabing (Jaromíra Rakušanová)
Dabing: pragmatika, praxe, pragmatismus (Eva Lavická)
Musíme v dabingu objevovat Ameriky? (-dl-)

Recenze (2)
I na ztrátové ruštině se dá dnes vydělávat aneb k čemu slouží Dvořákův Český hambář jazyka ruského (Veronika Mistrová)
Překlad a anekdota: Deutsch-tschechisches Witzbuch (-jpeš, jšim-)

Víte, jaký je původ některých nadávek? (-rej-)

Překlad strojový
Můžete mi to přeložit na počítači? aneb Malá Skrupulózní Kontribuce o Posibilitách Kurentu a o Perspectives Automatické Translace (Alexandr Rosen)
Pár statistických údajů o překladu z češtiny do angličtiny (Vladimír Smetáček)

Slovo mají překladatelé…
Smutný monolog o překládání Shakespeara (Břetislav Hodek)
Na slovíčko, pane překladateli – 1. část (Ivana Bozděchová)
Čeština, jakou nepřeložíme: Vlk z Brd

… a tlumočníci
Neverbální komunikace při tlumočení? (Ivana Čeňková)
Češtinu srovnáváme
Hledejte češtinu za překladem (-man-)
Překladová cvičení při výuce jazyků (Jana Králová-Kullová)
S vaničkou dítě (-man-)
Na úvod k otázkám transkripce (Josef Šimandl)
Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny – 1. část (Kwon Dže-il, Antonín Bytel)
Perintegrace v pornografickém duchu doby (Veronika Mistrová)

Ještě trochu latiny
Kterak se žáci gramatiku učívali (dl)
Soužití latiny s češtinou v Blahoslavově Gramatice (-šim-)

Čeština, kterou musíme překládat i Čechům (některým)
Přeložíme „tulendu?“ Ze slovníčku argotu 1924 (Josef Šimandl)
Taky vejráte jak tramvaj z remízy? (Vladimír Staněk)
Tři momentky z Kladna (únor 1996) a něco o seznamu (-man-)

Čeština se obohacuje
Co se dnes všechno (ne)pije (-jš-)
Bujný oř je mluva naše… (-vs-)
Politická korektnost (-jš-)
Telekomunikační tajemství (-fš-)
Pět neznámých mužů známého původu aneb Černé kroniky před a po (Jiří Homoláč)

Soutěž, tentokrát morytátová

Víte, že… (-jr-)

Recenze (3)
Slovník z velkolíhně neologismů – recenze poněkud opožděná a nemístná, zato však on-line (Ivana Bozděchová)
Máte stohovatelné huby? (ndl)

Kurs pozitivní komunikace 10
Na závěr (-sň, in-)

Esej
Eisneriana čili o jazykových sloupcích (Tomáš Němeček)

3/96 – Češi a cizina – čeština a cizinci

 

[pdf ke stažení]

Tři otazníky
Mluví se v České republice ještě česky? (Darren Crown)
Proč se učíte česky? (Ivana Bozděchová)
Je čeština pouze jazykem Čechů? (Ivana Ryšková)

Češi a čeština v zahraničí
Kdo a co děláme pro krajany (ib)
Ještě jednou koláče (boz)
Češi v názvech lublaňských ulic – slovinské reminiscence (Jiří Rejzek)

Očima krajana
Čeština na talíři (Zdeněk Salzmann)

Čeština u nás doma (volby)
Dva billboardy (dl)

Interview
Na slovíčko, pane překladateli – dokončení (Ivana Bozděchová)

Češi a menšiny
Written Pidgin Czech (fš)
Mozaika z besedy o jazykovém právu (ndl)
Test čtenářské citlivosti (man)

Čeština u nás doma (z historie)
Spisovná čeština od 16. do 19. století – 1. část (František Cuřín)

O čem přemýšlíme se studenty bohemistiky
Neshlédnutelný (Václava Eliášová, Monika Köhlerová, Josef Šimandl)
Co se trhá, je… aneb slova nejsou jen utvořená, slova také tvoříme (Monika Köhlerová)

Kde a jak se mluví česky (1)
Čeština na švédských školách (Olga Klauberová)
Čeština v Egyptě (František Ondráš)
I v Číně se mluví česky (Ľubica Obuchová)
Za devatero horami a dvěma jazyky (kuč)
Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny – dokončení (Kwon Dže-il – Antonín Bytel)
Za češtinou do Santiaga de Compostela (Kateřina Vlasáková-Couceiro)

Čeština u nás doma (pohraničí)
Koukej, sfitiš – a posvanka (jš)

Kde a jak se mluví česky (2)
Já a čeština v Nizozemsku (Věra Isbrückerová)
Jak si osvojují češtinu děti v Kanadě (vb, ib, jš)

Vztahy: bulharsko-české – česko-bulharské (Janko Bačvarov)

Čeština u nás doma (zájmena)
Hrajeme si se zájmeny (man)
Tak nějak spontánně o tom sebevzdělávání (Josef Šimandl)
Slova nejen výplňková (Ivana Kolářová)

O čem přemýšlí čtenář ČDS
Také jste studoval na Karlově univerzitě Praha? (Vladimír Staněk)

Čeština u nás doma (píšeme do novin)
Společenská kronika (fš)
Exkrementy I-II (man)

Recenze
Potřebná čeština pro mediky (Marie Hádková)
Pro novou školu nový časopis (Josef Greš)

Řešení přijímacího testu 1995

Kruh přátel českého jazyka: program podzimního běhu 1996

4/96 – Literatura je hlavně/také jazyk

 

[pdf ke stažení]

Jazyk v literatuře – kvalita a kvantita
Zaříkání slov (Irena Vaňková)
Frekvence gramatických jevů v literárních dílech (František Štícha)

Code-mixing – míšení (směšování) kódů
Angličtina v češtině (Petr Mareš)
„Vy gražny bračny…“ Mechanický pomeranč Anthonyho Burgesse v českém překladu (Petra Doležalová)

Jak číst současnou českou prózu
Syntax fragmentu, syntax kontinuity. Nad prózami Sylvie Rychterové (Alice Jedličková)
Malý kurz postmoderní poetiky – s pomocí románu J. Kratochvila Avion (Jana Hoffmannová)
Topolův Výlet k nádražní hale (Světla Čmejrková)

Jazyk – hudba – literatura
O hudbě v literatuře (Petr Málek)
Umění zkratky (jš)
Významové aktualizace ve Variacích pro temnou strunu Ladislava Fukse (Michal Hrnčíř)
Zapadající slunce a hrobové ticho (pm)

Hrajeme si
Jak je to dál aneb pokus s prediktabilitou (pm)

Potíže s překladem
První věta Olivera Twista (Miroslav Svoboda)
Kdy se objeví překladatel? (pm)
Co jsme se dozvěděli o filmech… (pm)
Soundtracky, booklety, gamebooky (pm)

Recenze (1)
Čteme je správně? (Josef Šimandl)

Tisk, reklama atp.
Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes II (pm)
Zevrubný (pozn. red.)
Dočetli jsme se v Blesku aneb Co způsobí chybějící čárka (pm)
Xenofobie, závist, škodolibost (Josef Šimandl)
Předplatit si? Nepředplatit si? (mar)
Aby Lidovky nespaly na vavřínech… (jš)
Kronstar nade vše (pm)
Hlas o volbách 96 (mar, man)
Právní rada v právním státě (jl)
Překlep a přehlédnutí zrcadlem duchovna (ndl)
Latina v titulcích aneb Čtvrtpalcové boty (jš)

Recenze (2)
Od tvaru k smyslu (Irena Vaňková)
Lidsky obyvatelné místo (táž)
Vlídné pozdravení vhlídnému čtenáři (Jaromír Linda)

Z historie
Spisovná čeština od 16. do 19. století – dokončení z minulého čísla (František Cuřín)

Recenze (3)
Publicistika Josefa Čapka (Jiří Homoláč)
Vyprávění sibiřskejch Evenků (im)

Na závěr roku místo křížovky
Luštíme a reflektujeme (Josef Šimandl)
Dvě opravy

O autorech (1996)

1/97 – Severomoravské číslo

 

[pdf ke stažení]

Milí čtenáři

Lingvistika, lingvopublicistika a lingvozábava (Jaroslav Bartošek)

Listujeme ve starých gramatikách
Čárčička od pravé ruky drobet k levé protažená – půl kolečko s punktíčkem nad ním (Naděžda Bayerová)

Recenze (1)
Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština – řeč a jazyk: srovnání morfologických výkladů (Eva Jandová)

Listujeme denním tiskem
Co můžeme číst v deníku Mladá fronta Dnes – 3. část (pm)
Teskní po velbloudici (ul)
Pokus o spisovnou moravštinu…? (ul)

O tom, proč nikdy nerozkvete přesně polovina leknínů, aneb jak i exaktní matematik potřebuje češtinu (oram)

Diskuse
Češi a cizina – čeština a cizinci (Jaroslav Bartošek)

Co zaujalo švédského stážistu
O českých a švédských příslovích (Tor Palmqvist)

Jak zvýšit úroveň komunikační kompetence mladých komunikantů (Emílie Demlová)

Recenze (2)
Písemnosti v našem životě (Michal Křístek)
Česky (konečně) trochu jinak (Josef Línek)

Čeština pro nebohemisty
Čeština nečeštinářům (Eva Höflerová)
Čeština na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (František Hladiš)

Čím trpěl strýček Čásek?! (Marie Hádková)
Rodná jména v lidových písních (Marcela Suchánková)
Slovesa pohybu v slangových frazeologismech (Jaroslav Hubáček)
Prostovlasý (rej)
Prostovlasý a holohlavý (jč)

Zbavme se předsudků
Je polština „jazykem šišlavým“? (Kateřina Pösingerová)

Praha – Ostrava
Zveme vás do Bestu (Marcela Grygerková a kol.)

Kvíz
Dorozumíte se ve Staré Bělé? (Marcela Grygerková a kol.)

Pražští studenti v Ostravě
Ostrava 1995 (Klára Němcová) – (Viktor Elšík) – (Miroslav Ottomanský)

Co zajímá ostravské studenty
„Nebylo nám z hůry dáno“ (Jana Kršková)
Není příbor jako Příbor (Lenka Solarová)
Etikety kosmetických výrobků (Petra Chalupová)
I my opět slavíme majáles (Milada Tomicová)

Řešení kvízu ze s. 53

Kruh přátel českého jazyka – program jarního běhu 1997

2/97 – Školská jazykovědná terminologie

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Terminologie – věc vážná, nikoli však nudná (Oldřich Uličný)
Termíny – ano či ne? (Radoslava Brabcová)
Lingvistická terminologie a škola (Oldřich Uličný)

Diskuse
K zavádění nových metod do školní výuky
Poznámky o školské terminologii české mluvnice (Pavel Novák)
O jednotě české jazykovědné školské terminologie (Přemysl Hauser, Helena Kneselová)
Jednoznačnost jazykovědných termínů pro žáka a pro učitele (Ondřej Hausenblas)
Termíny a pedagogická komunikace (Hana Hrdličková)

Diskuse
Obecně k terminologii
Mluvnické termíny na 1. stupni ZŠ, tedy v 1. až 5. třídě (Eva Hájková)
Místo metajazyka (lingvistické terminologie) ve vyučování češtině jako cizímu jazyku (Marie Hádková)
Problémy s terminologií ve výuce tvoření slov v dnešní škole (Jitka Dršatová)

Diskuse
K valenci ve škole
Psycholingvistický přístup k terminologii v komunikační výchově (Jasňa Šlédrová)
Poznámky o stylistické terminologii v učebnicích českého jazyka (Petr Mareš)
Publicistika a žurnalistika (Karel Šebesta)

Diskuse
K vyučování slohu
Odhalíte tajnou dvojhlásku? (adam)

Vzpomínka
Čeština na horním Rýně (Antonín Měšťan)

Proč kritizujeme opakování deiktických slov v mluvených projevech (Ivana Kolářová)
Spisovně, nebo nespisovně? (Hana Hrdličková)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Problémy s některými přídavnými jmény při vyučování na základní škole v Čechách (Robert Kadečka)
K pravopisné kodifikaci jednoho typu částic (Boris Lehečka)

Tisk, reklama, atp.
Mystická reklama (Ondřej Hausenblas)
Subjekt a objekt (-pm)

Z nových médií
O tom, co zaslal MJH@…, aneb kam dosahuje INTERNET (J. M. Bloudil)

A na závěr
Pije se opravdu leccos aneb terminologie v životě (rej)

3/97 – Jazyková tvořivost

 

[pdf ke stažení]

Klasikové
Miloš Dokulil: O jazykové tvořivosti
Vilém Mathesius: Krása jazyka
Pavel Eisner: Čeština poklepem a poslechem

Dětská jazyková tvořivost
Tvořivost nebo nedokonalost? (Jasňa Šlédrová)
Už jsem velkej kluk, zítra sem byl eště malej (Jolana Soukenková)
Slova, jazyk, texty, svět… a děti (Irena Vaňková)

Tvořivost v umělecké literatuře
Kdo vlastně tvoří? A co? (Irena Vaňková)
Mé setkání s experimentální poezií (Ladislav Nebeský)
Poezie, počítač a básník (Oldřich Uličný)

Čeština v kontaktu s jinými jazyky
Nad jazykovou kreativitou cizinců (Milan Hrdlička)
Čeština je jazyk tvořivý (Ivana Bozděchová)
Cizí jazyky a jazyková tvořivost (Petr Mareš)
Výskyt UFO v Čechách (J. M. Bloudil)
Medaile nebo medalie? (pm)
Anglicky a česky v jedné lekci (J. M. Bloudil)

O čem přemýšlejí studenti bohemistiky
Obrazná vyjádření ve sportovním tisku (Blanka Zahajská)
Vynalézavost v dětských dopisech (Lucie Bartošová)
Tvořivost v pojetí učitelů na středních školách (Milena Krumphanzlová)

Dokumenty
Historia Avium I (Robert Adam)
Pravopis
Jazyková kreativita úřednická
Postupný tok informací
Čeština dědka kořenáře (Robert Adam)
Umíte kešovat? (Karel Šebesta)
Pošta z Nizozemí
V Delvitě – za bombastické ceny (pm)

Recenze
První valenční slovník češtiny (Milena Švehlová)
Čeština hlavně pro učitele (Jasňa Šlédrová)
Dialog ve škole (am)
Přemýšlejte o jazyce (am)

4/97 – Národní obrození

 

[pdf ke stažení]

Úvodem
Jak se v obrození psalo o povodních – vzpomínka (OHs)

Čteme si o obrozencích
Citová exkurze do národního obrození (rozhovor s Vladimírem Macurou)

Čteme si v obrozenské beletrii
Česká gramotnost v době Boženy Němcové (rozhovor se Zdenou Novákovou)
Syntaktické problémy v porozumění Máchovu Máji (Ondřej Hausenblas)

Národní boje v jazyce – jazyk v národních bojích
Politické třenice zvítězí nad jazykovými (Ondřej Hausenblas)
Potomci písně obrozenské (ohs)

Co považují lidé za chyby – I. část (Milan Jelínek, pokračování z č. 4/1995)

O chystaných a minulých edicích
Země dobrá, to jest země česká (Lucie Medová – Ivona Kučerová)
Opravovat jazyk našich předků? (Ondřej Hausenblas)
Holubička na podobenství starého ducha (adam)

Od pradávna k dnešku
Užití, původ a význam zeměpisného jména Lomnice (Zuzana Benešová)
Upomínka nezaplacených prémií (Hs)

Co považují lidé za chyby – II. část (Milan Jelínek)

Z redakční pošty
České školy v cizině
Soutěž o kramářskou píseň

Kvizy
Větší čtenářský test
Pozměň a chraň památky hudby (ohs)
Krauský verbář (Karel Kučera)

Drobty od lingvistického stolu
Mordýřská katovna (jš-ohs)
Vyjadřovací perličky (ohs)
Žárovkami s kuklami (adam)
Návody k prostomluvě (tes)

Dokumenty
Historia Avium II (Robert Adam – Milan Brožek z Prošku)

O autorech (1997)

1/98 – 650 let Univerzity Karlovy

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
O hledání bohemistické pravdy na pražské univerzitě i mimo ni (Oldřich Uličný)

Od založení do Bílé Hory
Škola a žáci ve světle staročeských pramenů (Zlata Braunšteinová – Alena Černá – Milada Homolková)
3x Jan Hus o českém jazyce (jr)
Vavřinec Benedikt z Nudožer – (polo)zapomenutý předchůdce Komenského (Filip Outrata)

Od obrození do začátku 20. století
Ještě k založení stolice české řeči a literatury na pražské univerzitě (jr)
Některé etymologické záhady v terminologii J. S. Presla (Jiří Rejzek)
August Schleicher a čeština (Theodor Syllaba)
Bajka o ovci a koních (rej)
Jan Gebauer a slovanský seminář (Martin Valášek)
Lidumilný profesor

Moderní éra
Josef Zubatý (Robert Adam)
O domácích kořenech moderního lingvistického myšlení (Iva Nebeská)

Anketa
Co pro mě znamená Karlova univerzita? (ib)

Etymologické drobnosti
Víte, jaký je původ některých slov spjatých s univerzitou? (rej)

Kvíz
Dvacet otázek k výročí pražské univerzity

Recenze
Karen Gammergaard: Spoken Czech in Literature (Ivana Bozděchová)
Mnichovská učebnice češtiny (Jiří Hasil)

Dokumenty
Staročeská žákovská píseň (zb-ač-mh)
Ještě pár perliček z přijímacích zkoušek (jr-ra)
Dopravní podnik je laskavý (pm)

2/98 – Slovo a slova

 

[pdf ke stažení]

Úvodem (iv)
O původu slova slovo (rej)
K přemýšlení o slově a věci (Hilde Dominová, Romano Guardini, Vladimír Holan, Jan Skácel, Stefan Georg)

Slovo a slova
Dvě dogmata sémantiky (Jiří Fiala)
Slovní přitažlivost (Renata Blatná)

Rodí se, žijí, umírají, rodí se, žíjí…
Malá etuda lexikálně historická: O polylexii ve staré češtině (Milada Homolková)
Jan Skácel: Malá recenze na to, jak umírají slova
Slovníček dosud slovníkově nezachycených slov a významů (kol., red. rb)

Světy za slovy
O jazykovém obrazu světa, bílé vráně a černé labuti (Irena Vaňková)
Snadno nahlédneme (Iva Nebeská)
Polský přístup k sémantické struktuře slovní zásoby a výpovědi (Jasňa Šlédrová)

Se slovy a beze slov
Nová slova já neznám.Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů (Alena Macurová)
O komunikaci beze slov (am)

Slova, slova, slova
Necelý? (Vladimír Staněk)
Danielle Steel a Joy Fieldingová (Oldřich Uličný)
Nad překlady konce tisíciletí (Zuzana Semínová)
Jaká je čeština na přelomu tisíciletí? (Marie Čechová)

Dokumenty
Historia Avium. Část třetí a poslední (Robert Adam)
Tvorba názvů potravinových výrobků na příkladě Vydrovy továrny poživatin (Dominik Hrodek)
Zpráva o výjezdním semináři ve Žďárku (Jan Táborský)
Ze snů bohemistických (Jaromír F. Typlt)

3-4/98 – Svět médií a reklamy

 

[pdf ke stažení I, pdf ke stažení II]

Začínáme reklamou
BESTarostně spolu. Reklama a normy češtiny (Světla Čmejrková)
O krok blíže k životu? (Olga Komárková)
Skladba reklamních textů (Iwona Imioło)
Ze světa inzerce (Karel Kučera)

Zamyšlení reklamního textaře
Jak žít s reklamou? (Zdeněk Křížek)

Jak se dělaly a dělají noviny
Lidové noviny a Karel Poláček aneb sympozium o mnoha tématech (Daniela Vychytilová)
Lidové noviny jako inspirace aneb žurnalistické texty z hlediska spisovnosti (Ivona Kučerová)
Slova, slova, slova… (Kamila Karhanová)
Okurková sezóna v denní publicistice (Jan Táborský)
Proč se televize Nova nejmenuje Rybídek (Martin Valášek)

Malá slangová hlídka
Krátká zpráva o Sk8 a Snb (Veronika Lerchová)

Reklama – překlad, manipulace a funkční styl
Spotřebitelská reklama a její překlad v České republice (1989-1998) (Zuzana Jettmarová)
Pro dobrou manipulaci (Petr Jankovský)
Reklama jako funkční styl? (Karel Šebesta)

Druhé zamyšlení reklamního textaře
Reklama je rodu ženského (Zdeněk Křížek)

Invačlověk (Renata Blatná)

Znamení ticha
Žďárek ve znamení ticha (Hana Hejlová)
Vše v jednom (Romana Mázerová)
Věra Strnadová: Hluchota a jazyková komunikace (Jiří Homoláč)

Znovu reklama
Hodnotící adjektiva v reklamních sděleních (Olga Komárková)
Cizí jazykové prvky v reklamních textech (Iwona Imioło)
Zlobivá reklama (Robert Adam)
Reklama v dětských časopisech (Jitka Hepová)
Jaká bývala před sto lety (Karel Kučera)

Třetí zamyšlení reklamního textaře
Učme se reklamě! (Zdeněk Křížek)

K mediální výchově
Co je psáno, nemusí být dáno (Jasňa Šlédrová)

Kritické analýzy
Volební noviny ODS (Marta Ljubková)
Proti něžnému pohlaví (Kamila Karhanová)

Morfologické hříčky v poezii pro děti (Lukáš Novák)

Dvakrát o rozhlase
Čeština v rozhlase (Jaroslava Pokorná)
Český rozhlas raz, dva, tři… (Václav Flegl)

Recenze a zprávy
Národy jako konstruované komunity (Jiří Homoláč)
Viděné neznamená pravdivé (Petr Mareš)
Sborník Žena a muž v médiích (Olga Komárková)
Mladá lublaňská bohemistika (Martin Valášek)
Řešení kvízu z č. 1/1998
O autorech (1998)

1/99 – Psychologie v lingvistice, lingvistika v psychologii

 

[pdf ke stažení]

Téma čísla
Psychologie v lingvistice a lingvistika v psychologii (jš)
Barvy a emoce (I. Vaňková)

Psychologie a komunikace
Komunikace v pubertě (M. Vágnerová)
O psychoterapeutických rozhovorech (M. Švehlová)

Dětská řeč a dětské myšlení
A co když jsou to dvojčata? (P. Gavlasová)
„Psycholingvistické hádanky“ v didaktike počiatočného čítania (O. Zápotočná)
Detské predstavy o gramotnosti (P. Gavora – M. Krčmáriková)

Etnografické okénko
O kultuře ve škole (J. Šlédrová)
Čtenářský deník na 1. stupni ZŠ (I. Viktorová)

Od neverbální komunikace ke komunikaci neslyšících
Řeč těla v pedagogické komunikaci (Š. Kučerová)
Neverbální projevy neslyšících lidí (V. Strnadová)
Výchova sluchově postižených dětí. Část I (M. Potměšil)
Bilingvismus a bilingvální vzdělávání neslyšících (H. Hejlová)

Recenze a zprávy
Jak komunikovat s neslyšícími (am)
Proměny černé kroniky (I. Nebeská)
Kniha (nejen) pro rodiče (K. Šebesta)
„Ahoj, dovolte, abych se představil“ (pm)
Vzpomínka na docenta Zdeňka Holubáře (E. Vyskočilová)
Rozloučení s doc. dr. Janou Jančákovou, CSc. (kk)
Řešení testových úkolů

2/99 – Jazyk dětí a mládeže

 

[pdf ke stažení]

Úvodem (hh)

O řeči těch nejmenších
Byla jedna Zuzanka (Irena Vaňková)

První třída kašička, druhá třída… – Vyjadřování dětí mladšího školního věku
Jak děti spisují beletrii (Renata Blatná)
Obr, který nikdy nezatáčí (Denisa Votrubová)
Pozdravy a oslovení v řeči pražských žáků mladšího školního věku (Eva Hájková)
Oslovení jako projev socializace dítěte (Jitka Dršatová)
„Jak se dělá věta?“ (Marie Kaplanová)
Řeč dětí v lékařské ordinaci (Olga Mullerová)

Dorozumívání ve znamení ticha
Výchova sluchově postižených dětí. Část II (Miloň Potměšil)

Řeči o řeči pubescentů a teenagerů
Jako zkušený kantor vím… (Eva Beránková)
Přínos školního časopisu pro výuku českého jazyka (Květa Rysová)
Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů (Milena Frydrychová, Eva Hoflerová, Jana Svobodová)
Přezdívání mezi mládeží (Alena Scheinostová)
Dostal jsem sadu od jednoho saláta – to není medík (Jana Hoffmanová)
Naprosto totálně super (Soňa Schneiderová)
„HELLo maniax!“ (Petr Mareš)
Prostředí jako stimul komunikace (Jiří Zeman)
Jak si dnes píší mladí lidé (Zdeňka Hladká)

I cizinci mluví česky
Dá se čeština číst odzadu? (Lída Holá)
Mládež ze zahraničí a čeština (Milan Hrdlička ml.)

Ohlasy, drobnosti, recenze
Poučení o učení (Jasňa Šlédrová)
O čtení „výrazu písma“ (am)
Z korespondence našich čtenářů
Zamyšlení nad úlohou češtiny na základní škole (Jaroslav Bek)

3-4/99 – Slovesná kultura doby střední

 

[pdf ke stažení]

České baroko… aneb Citát místo úvodu (Václav Černý)

Jazyk
Vavřinec Benedikt Nudožerinus o adverbiu (Filip Outrata)
Jiří Konstanc: De Orthographia, To jest: O dobrém Českém Psání a Tištění (Martin Valášek)
Václav Jan Rosa o českém slovese (Ondřej Koupil)
Využití přechodníků v česky psaných textech 1. poloviny 18. století (Vladimír Koblížek)
Z minulosti české filologie na Moravě (Jiří Fiala)
Alois Lisický: O Pobožovi a Vlčánkovi (Martin Valášek)

Literatura
Disticha Catonis. Časoměrné překlady J. A. Komenského a V. J. Rosy a jejich vydání (Jana Ježková)
Poznámky k problematice pojmu baroko v současných učebnicích literatury pro střední školy (Alena Nováková)
“Ovce od Kozlův se dělí: oné tíché, tito smělí” (Barokní rýmované čtení k mravů zvelebení) (Jakub Krč)
Tragedya o svatém Tobiášovi (Tomáš Matějec)
Jan Josef Božan: Slaviček rájský (Pavel Kosek, Jan Malura)

Recenze
Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva (Trochu i o svízelích edičních) (Alexandr Stich)
“Ako tá hruda maslová / topia sa nám v ústach praslovᅔ (Nad publikací Chvála slovenčiny) (Martin Valášek)
Žena krásná náramně (Ondřej Koupil)
Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Ondřej Koupil)
Polská revue Barok do druhé desítky (Alexandr Stich)
Tschechisches Barock / České baroko (Martin Valášek)
Návraty bez konce Jaroslava Kolára (Jakub Hrabánek)

Vzpomínka
Předválečná studia (Aloisie Hrubá)

Osvojování jazyka
Výchova sluchově postižených dětí. Část III (Miloň Potměšil)
Co zajímá výzkumníky na osvojování jazyka (Filip Smolík)

Studenti doma a ve světě
Výměna Praha – Brno pražskýma očima (Štěpán Balík)
Výměnný pobyt v Brně (Klára Vyhnánková)
Pozdravy z federální vesnice (Filip Outrata)
Německé Lipsko očima českých studentech (Alena Fidlerová, Alena Nováková)
O Pražanech v Lipsku (Jan Táborský)

O autorech 1999

1/00 – Čeština a cizí jazyky

 

[pdf ke stažení]

Čeština, Češi a „divné“ jazyky
Čeština, cizí jazyky a já (Milan Hrdlička)
Glóbus se štítkem (Robert Adam)
Jak se bude jmenovat váš počítač? (Michaela Černá)

Čeština v cizině a u nás doma
Čeština na vřesovištích? (Vývoj oboru na univerzitě v Sheffieldu) (Neil Bermel)
Nizozemské listy (ra)
K otázce mluvnosti uměleckých dialogů v překladech angloamerické prózy (Petra Honzáková)
Je to pro mne španělská vesnice (Anna Mištinová)
Čeština v zeleni (Ivana Bozděchová)
K ekologii jazyka i přírody (ou)

Čeština (nejen) pro cizince
Syndrom Kalininského prospektu (Poznámka k výuce češtiny pro cizince) (Lída Holá)
Pardál za všechny prachy aneb Druhý díl mnichovské učebnice češtiny (Jiří Hasil)
Elementární záhřebská učebnice češtiny (Svatopluk Pastyřík)

Neslyšící a čeština
Nejsou jazyky jako jazyky (Irena Vaňková)
Nesamozřejmost čtení (am)

Cizinci a čeština
Kterak česká slova nejednou zmátla Poláka (Zofia Tarajlo-Lipowska)
Znáte pana Kaplana? (Irena Vaňková)
Z Letní školy (Hš)
Česky s Jirkou Haléřem (Irena Vaňková)

Recenze a zprávy
Osvojování psaní v nových souvislostech (Nezatracujme dětské čmárání) (Jasňa Šlédrová)
Cikánsky snadno a rychle (Robert Adam)
O češtině na I(i?)nternetu (dč)
Šrámkova Sobotka: byla (1999) – a zase bude (2000)! (Irena Vaňková)
Spontánní tvář pražské bohemistiky aneb Co se také děje (Jan Táborský)

Řešení „jazykových hádanek“, tajenka křížovky

Poznámka redakce

2/00 – Psané slovo v médiích

 

[pdf ke stažení]

Média
Jedna menší řeč o masovejch méďách… (iv)
(Skoro) Vše, co jste kdy chtěli vědět o médiích (Irena Reifová)

Novináři a jazyk
Novináři přejí spřežkovým přídavným jménům typu odsouzeníhodný (Milan Jelínek)
Jazyk novin pod mikroskopem (Renata Blatná)
Produkty novinářské negramotnosti (Mají co vyčítat negramotným politikům?) (Jaroslav Bartošek)
Představuje Babylon zmatení? (Jiří Hasil)
Američtí fotbalisté z Prahy (rej)

Český tisk ve světě
Jazyk novin vídeňských Čechů (Jarmila Vojtová)
Jak strávit medový měsíček (honeymoon) aneb Něco o češtině v čechoamerickém týdeníku Našinec (Milena Šipková)

Pro každého něco
Jak si píší časopis mladí turisté a vodáci (Jana Hoffmannová)
I vy můžete být slavní (Subjekty v časopise Spy) (Lucie Římalová)
Kolik eur to bude stát? (O jazyku časopisu EURO) (Radoslava Brabcová)
Jazyková bouře Hromu aneb Přirozené násilí (Ondřej Hník)
Krátké zastavení nad slovní zásobou rockových a metalových periodik (Milan Ducháček)

Tisk potřebuje reklamu
Nedávejte nás číst svému psovi. Přestane Vás poslouchat.
Řekni mi, co čteš… (Světla Čmejrková)

Úvahy a recenze
„Kolya“ (Renata Blatná)
Praktická ukázka jazykové kritiky (in)
Ústecké analýzy jinakosti (Robert Adam)

3/00 – Slangy a sociální dialekty

 

[pdf ke stažení]

Sociální dialekty a slangy
Od samotažnice či parochodu k lokomotivě (K počátkům železničářského slangu) (Jaroslav Hubáček)
Slangy v jižních Čechách (Alena Jaklová)
„Brkaz nám na shromku četl z Nováče“ (Stručně o (novém?) církevním slangu) (Marcela Grygerková)
Tři pohledy na katolický slang (Michaela Lašťovičková)
Mluva a slang jazzových hudebníků (Eva Hrachovinová)
O slangu writerů (Diana Svobodová)
Mluva moderátorů Rádia 1 (Kateřina Součková)
Piju, piješ, pijeme… aneb Jak se mluví o víně a u vína (Jitka Málková)
Výrazy spojené s lékárenskou praxí v knihách M. Kubátové (Ivana Kolářová)
To mrkáte na drát… Ze slangu radioamatérů (Helena Chýlová)
Když letí klacek do vlákna… (K slovní zásobě oštěpařů) (Helena Pilná – Zdeněk Suda)

O jazyce a stylu novin a časopisů
Není gól jako gól aneb Ke sdělnosti psané sportovní žurnalistiky (Miloš Mlčoch)
Proč někdy hraje Sigma Olomouc či olomoucká Sigma, a jindy Olomouc? (Názvy sportovních celků ve zpravodajských textech denního tisku, rozhlasu a televize) (Ivana Kolářová)
Ali, Tukan a Cvrkačka (Karel Šebesta)

Recenze, zprávy, nápady
Svět očima českých lingvistů (eh)
Průvodce po překladatelských poklescích (Petr Mareš)
Jak napsat odborný text (Radomila Kotková)
Jací by měli být učitelé (Jasňa Šlédrová)
Hovor pro hovor sám? (Dagmar Čapková)

Řešení úvodní hádanky

4/00 – 225 let vídeňské univerzitní bohemistiky

 

[pdf ke stažení]

225 let
Čeští bohemisté ve Vídni: kdo je kdo (ok)
Konference o 225. výročí založení vídeňské bohemistiky: beseda u hranatého stolu (ok)

Ukázky
a) Ve Vídni v české novinárně (z redakční korespondence . N. N. Hromatka) (Václav Petrbok)
b) A. V. Šembera (vybral a uvedl ok)
c) Když se řekne „vídeňský/á/é“ (SSJČ)

Čeština v mocnářství
Odvrácená tvář habsburských jazykových zákonů v Čechách (Stefan Michael Newerkla)

Z Kruhu přátel českého jazyka
V. Šmilauer a J. Haller v protivenstvích doby (Ivan Lutterer)
„V polemickém zapálení“ (vybral ok)

Recenze
Slavnost rakousko-české diachronní sociolingvistiky (Václav Petrbok)
Bohemista čte knihu vídeňského slavisty (Ondřej Koupil)
Česká bible Hlaholská (Eva Hrachovinová)
Druhý rychnovský sborník (Ondřej Koupil)
Indoevropané v pravlasti aneb Renomovaný filozof v pasti (Jiří Rejzek)
„To neřekla moja babička“ (ok)

Vzpomínka
Odcházela lipovou alejí (malá a velice osobní vzpomínka na doc. Hanu Hrdličkovou [1937-2000]) (Eva Beránková)

O autorech (2000)

1-2/01 – Korpusová lingvistika a čeština

 

[pdf ke stažení]

Na úvod poděkování a vzpomínka (Věra Schmiedtová)

Pohled do korpusu
Island (Renata Blatná)
Zdrobněliny v korpusu (Jana Klímová)
Jazyková animace (Renata Blatná)
Obuv, boty, střevíce (Věra Schmiedtová)
Korpus a pravopis (Věra Schmiedtová)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu I (Karel Kučera)
Trojúhelníky v korpusu (Marie Kopřivová)
Světelný rok (Jaroslava Hlaváčová)
Pokrývky hlavy (Věra Schmiedtová)
Země slovy korpusu (Marie Kopřivová)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu II (Karel Kučera)
Kolokací, co hrdlo ráčí (Jana Klímová)
Členové rodiny v korpusu (Jana Klímová)

Pohled na jazyk
Konference. Staré známé, nebo neznámé slovo? (František Čermák)
Jazyková poradna, korpus a internet (1): O Internetu a internetu (Josef Šimandl)
Kočkopes (Renata Blatná)
Jazyková poradna, korpus a internet (2): Rekupace (Josef Šimandl)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu III (Karel Kučera)
Dialog mezi dvěma břehy (Renata Blatná a Jaroslava Hlaváčová)
Já vůl, ty vole/ty jsi vůl, to je vůl (František Čermák)
Jazyková poradna, korpus a internet (3): Acquis (Josef Šimandl)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu IV (Karel Kučera)

Pohled z bohemistických škamen
Kolísání rodu (Urszula Lisowska)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu V (Karel Kučera)
Několik slov o slovech expresívních (Vendula Flaišmanová)
Čert a ďábel na materiálu ČNK (Hana Matysková)
Slovo střecha a jeho významy (Petra Smetáková)
Chodit do, chodit na (Miroslava Kazdová)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu VI (Karel Kučera)

Kolegové a příznivci
Český národní korpus a jeho jazykové značkování (Vladimír Petkevič)
Slavní předchůdci Českého národního korpusu VII (Karel Kučera)
Český národní korpus a lexikální archív Ústavu pro jazyk český v Praze (Věra Schmiedtová)
Korpus a vývoj češtiny (Karel Kučera)
Clara: Corpus Linguae Arabicae a problémy počítačového zpracování arabštiny (Petr Zemánek)

Korpusový kvíz
Porovnejte své jazykové povědomí s korpusem (Josef Šimandl)
Korpusový test (Marie Kopřivová a Michal Křen)
Za jakých podmínek můžete pracovat s korpusem SYN2000 (Věra Schmiedtová)

3-4/01 – Co se děje v televizi – kapitola Zvuk

 

[pdf ke stažení]

Televizní šotci aneb Trocha akustiky neuškodí (Pavel Žikovský)
Jak funguje televizní přenos (Pavel Machač)

Ach ty samohlásky…
Poznatelnost českých samohlásek v izolovaných slovech (Barbora Hedbávná – Renata Landgráfová)
Kolik samohlásek vám zbývá? (Zdena Palková)
Výslovnostní cvičení č. 1
Intonace – to je práce!
Vliv věku na senzitivitu mladší školní populace – experiment s televizním pozdravem (Jan Volín)
Víme, jak číst otázky? (Ivana Kolářová)

Máte svůj řečový vzor?
Krize mluvních vzorů v Čechách? (Pavlína Kuldanová)
Výslovnostní cvičení č. 2
Můj řečový (ne)vzor (Jitka Janíková)
Poznámky k přepisu mluvních projevů
Vážeňí talavezňí ďeváce… (ze série poslechových testů “Řečový vzor”) (Dominika Šrajerová – Michal Marek)
Moderátoři televizního zpravodajství (ze série poslechových testů “Řečový vzor”) (Jitka Janíková)
Výslovnostní cvičení č. 3

Zpravodajská relace pokračuje
Specifičnost projevu na televizní obrazovce (s ohledem na materiál televizního zpravodajství) (Jarmila Havlová)
Televizní zpravodajská reportáž (co to je a jak vzniká) (Iva Dubášová)
Výslovnostní cvičení č. 4

Úvahy a recenze
Metafory, jimiž žijí politici (média?) (Kamila Karhanová)
Pro dobrou vůli netřeba na hvězdičky (Robert Adam)
Tváře češtiny (Iva Nebeská)

Řešení kvízu

1/02 – Vývojové tendence současné češtiny

 

[pdf ke stažení]

Vývojová dynamika češtiny a lidská kreativita (Oldřich Uličný)
Čtyři scénáře vývoje české laterály (Jan Volín)

Vývojové tendence v češtině mediální
„…hledal Smrž vhodný příměr“ aneb Jak české deníky uvozují přímou řeč (Robert Adam)
„Úžasný mišmaš stylů“ (Petr Mareš)
„Vyznavačkám chicstylu“ (Dnešní čeština podle časopisu Style) (Lucie Saicová-Římalová)
Střípky z Radiožurnálu v roce 2001 (Robert Adam)

Co zajímá studentky bohemistiky
Jazyk české “čajové kultury” (Eliška Stehlíková)
Jazyk kávy (Eliška Stehlíková)
Kosmonaut, či astronaut? (Zuzana Vávrová)

Co zajímá doktorandky
Z Harantova Putování (Šárka Lešnerová)
Slabikotvrné hlsky (Marie Nilsenová)
Na dlani, v kostce, ve zkratce (Alena Nováková)

Čeština ve světě
Bruselská čeština v Evropském roce jazyků (Dana Slabochová)
Spisovnost a nespisovnost v učebnicích češtiny pro cizince (Neil Bermel)
Čeština jako cizí jazyk ve vybraných učebnicích z německé oblasti (Hana Adam)

Recenze
Hrdlička, Milan. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka (Zdenka Rusínová)
Gester, Silke. Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen (Ivana Bozděchová)
První ruská učebnice pro střední školy (Milan Hrdlička)
Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce (Alena Scheinostová)
Schwarz, Jana. Die Kategorie der WEIBLICHKEIT im Tschechischen (Daniel Soukup)

Kvíz (eh)

Dvakrát Jára Cimrman
Jára Cimrman lexikografem (Kolektiv pomvědů Staročeského slovníku)
Jára Cimrman filologem (Vyktor)

Řešení kvízu

2-3/02 – Čeština v komunikaci neslyšících

 

[pdf ke stažení]

Obrázky z Holandska
Ano, nebo ne?
Čeština v komunikaci neslyšících aneb Kdo (skoro) celé toto číslo ČDS napsal? (Pavla Novotná)

Abych rozuměl, musím jazyk vidět
Jazyk znakový – jazyk přirozený (Petra Bímová)
Studenti CNES: Můj vztah k českému znakovému jazyku
Krátký úvod k problematice tlumočení (Radka Faltínová, Marína Holubová)
Anketa první

Jazyk český – jazyk můj?
Helena nechce hada (Andrea Hudáková)
Studenti CNES: Můj vztah k českému jazyku
Na vlastní oči (Věra Strnadová)
Poznámka tak trochu osobní (Ivona Kučerová)
Stavba slova v učebnicích českého jazyka pro ZŠ pro neslyšící a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu (Iva Červinková)
Texty a dialogy učebnic češtiny pro cizince a pro české neslyšící coby příklad reálné lidské komunikace (Jarmila Valková)
Anketa druhá

Tak si to přečti!
Specifické strategie využívané neslyšícími respondenty v testech čtenářských dovedností (Marie Poláková)
Slyší Červená Karkulka? (Dana Vodrážková)
Anketa třetí
Některé možnosti úprav textů pro neslyšící čtenáře (Iva Červinková)
Úprava textů pro čtení s porozuměním (Eva Souralová)
Začínající čtenář se sluchovým postižením a pohádky (Eva Rádlová)
Upravený Čapek (Radka Faltínová)

Škola
Před 155 lety (Albert Kubišta)
O třech generacích (Magda Racková, roz. Kuhejdová)
Takový byl můj život (J. S.)
Neslyšící žák očima slyšícího učitele (Iva Červinková)
Neslyšícíma očima (Petr Vysuček)
Kolik řečí umíš? (Kateřina Doskočilová)
Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků (Pavlína Chvátalová)
Co a proč by se měly učit neslyšící děti? (Andrea Hudáková)

Recenze
Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených (Jana Servusová)
Učíme se českou znakovou řeč (Jitka Motejzíková, Lenka Okrouhlíková)
Než půjdeme do školy (Marína Holubová, Milena Najmanová)
Znakování pro každý den (Jitka Motejzíková)
Malý slovník abstraktních pojmů (Andrea Hudáková)
Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící (Radka Myslivečková)
Jak se úspěšně vyrovnat se ztrátou sluchu (Pavlína Chvátalová)
Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění (Jiří Langer)

Nerozuměli jste některému termínu nebo zkratce? (Andrea Hudáková)

O autorech tohoto dvojčísla ČDS

4/02 – Jubilejní číslo (památce PhDr. M. Dokulila, DrSc.)

 

[pdf ke stažení]

M. Dokulil jako osobnost
Proslov na zahájení zasedání JS, PLK a ÚJČ 6. června 2002 (Světla Čmejrková)
Devadesátiny PhDr. Miloše Dokulila, DrSc. (Zdena Skoumalová)

M. Dokulil jako spolupracovník
Moje setkávání  s Milošem Dokulilem (Marie Čechová)

M. Dokulil a jeho inspirace sémantické
Význam, obsah, smysl (Josef Hrbáček)

M. Dokulil a jeho inspirace slovotvorné
Činitelská (a konatelská) jména v současném jazyce (v Českém národním korpusu) (Jana Klímová)
K Dokulilovu pojmu slovotvorné produktivity (z hlediska korpusové analýzy) (František Štícha)
Slovotvorná adaptace přejatých slov a její povaha (Zdenka Rusínová)
Pojednání o polské slovotvorbě z diachronního hlediska (Ivana Bozděchová)

M. Dokulil a jeho inspirace komputační
K vyjádření kategorie nabývání (vyššího) stupně vlastnosti v současné češtině a němčině (Alena Šimečková)
Současná polská a česká slovotvorba a expanze přejatých slov (Krystyna Waszakowa)

Naši studenti a absolventi v cizích službách
Jak se mi to stalo… (Denisa Bordag)
Pražský student na jihu Německa (Albert Kubišta)
Hvězdy nad Lipskem (Petr Biskup)
Polární záře nad Tromsø (Jakub Dotlačil, Kateřina Součková)

Deset let ČDS (redakční zpráva)

O autorech (1 a 4/2002)

1-2/03 – Kognitivní lingvistika

 

[pdf ke stažení]

Úvodem (Oldřich Uličný)
O kognitivní lingvistice a otevírání (Irena Vaňková)

O těle, smyslech, citech a prožitcích (iv)
O lidských ústech v češtině (Egle Wehle)
O hrubiánech a jemnůstkách (Iva Nebeská)
Drsný rozhovor sémantický (iv)
Co nám nevoní (Lucie Saicová Římalová)
Kulaťoučké jablíčko (Irena Vaňková)
Jak vyznat lásku aneb úvaha o jednom komunikačním tabu (Jan Solfronk)

Metafory v myšlení a jazyce (iv, in)
Obraz HNĚVU v českém jazyce (Lenka Bednaříková)
Obraz VESMÍRU v jazyce vědy (Magdalena Zawisławska)
Fotbal v obrazech (Vojtěch Malínek)

Kategorizace, stereotyp, význam (iv)
Pěkný ptáček (Irena Vaňková)
Svět z ptačí perspektivy (Gabriela Sittová)
Ještě ptačí drobečky (Irena Vaňková)
Až přiletí vlaštovičky (Irena Vaňková)
Stereotypy v rodinných a příbuzenských vztazích (Jasňa Šlédrová)
Otec a matka v encyklopedii Bohumila Říhy (J. Š.)
Jak smýšlíme o Němcích (Dagmar Filippovová)
Stereotypy v českých anekdotách (Jasňa Šlédrová)

O autorech tohoto čísla ČDS

3-4/03 – Staročeský slovník

 

[pdf ke stažení]

Próřek, přědchozě, přědmluva, přědmluvenie, přědnie řěč (Petr Nejedlý)
Jak se píše Staročeský slovník (Věra Chládková)

Rozličný lid staročeský
Pán – rytieř – panošě aneb O české středověké šlechtě (Miloslava Vajdlová)
Pozor na padúchy! (Martina Jamborová)
O středověkých mistrech (Zlatuše Braunšteinová)

Již staří Čechové…
Jak staří Čechové nazývali znamení zvěrokruhu (Hana Bartošová)
Pan tovaryš i pan baba (Alena M. Černá)
K jedné četně doložené slovní čeledi aneb nenie lepšie silnice než z kuchyně do pivnice (Zlatuše Braunšteinová)
Není kút jako kút (Martina Jamborová)
Stejnokořenné synonymní názvy chorob ve staré češtině (Alena M. Černá)

Staří Čechové a Nečechové
Eunuchus a jeho protějšky v staročeském biblickém textu (Markéta Pytlíková)
Přejímání jinojazyčného (zejména německého) lexika do staré češtiny (Martin Stluka)

Staří, mladší a up-to-date Čechové
Staročeský počítačový pravopis (Boris Lehečka)
Dobrovského Böhmisch-deutsches Wörterbuch (Boris Lehečka)

Staročeský kvíz

O autorech tohoto čísla ČDS

1-2/04 – Jak s námi komunikují…

 

[pdf ke stažení]

Jak s námi komunikují tabulky a značky
Co jsou bezpečnostní tabulky aneb Pomáhej postiženému úrazem (Bohumila Veselá)
TAK ZNI, AKI (Petr Mareš)

Jak s námi komunikují firmy
Na trhu s nemovitostmi (Jana Hoffmannová)
Tesco linka zdarma! (Lucie Nakládalová)
Chcete přijít do nebe? (Robert Adam)
O vyhazovu, profesní mluvě a eufemistických termínech v personalistice (Olga Stehlíková)

Jak komunikují pařani a chatníci mezi sebou
Realtimeoví klikači a kovaní stratégové (Kristina Volná)
Pokec a ego (Hana Čapková)

Jak mluví čeští lékaři
Úsměv, škleb a pláč nad jazykem českých lékařů (Josef Koutecký)

Bohemista u holiče, bohemista v muzeu
„Tak jak to budete chtít?“ (Jan Jícha)
Vyškoleni vyzinou (Robert Adam)

Čeština a cizina
Bohemistika v Polsku má svůj časopis (Stanislava Pencheva, Mychajlo Fesenko)
Bohemistika na Běloruské státní univerzitě v Minsku (Natálie Ivašina)
Sodeyfi, Hana – Newerkla, Stefan Michael. Tschechisch. Faszination der Vielfalt. Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene (Alena Nováková)
Hrdlička, Milan. Cizí jazyk čeština (Dana Slabochová)
Jde to jinak? (Eva Malinovská, Milan Malinovský)
Jde to všelijak, ale… (Jiří Rejzek)
Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech (Ivana Bozděchová)

Ještě špetka jazykové tvořivosti
Trojí zpráva o studentské konferenci Interfaces (Jana Vejvodová, Jakub Žytek, Daniel Soukup)
Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil? (Michaela Černá)
Lingvistické cvičení (Robert Adam)

Jak s námi komunikují auta
Promluvil automobil (Bohumila Veselá)

O autorech tohoto čísla ČDS

3-4/04 – Slovakistické číslo

 

[pdf ke stažení]

Slovakistickému číslu ČDS na cestu (Oldřich Uličný)

Slovakistika u nás a na Slovensku
Univerzitná slovakistika v českom prostredí (K desaťročiu existencie samostatného odboru na FF UK v Prahe) (Mira Nábělková)
Bohemističtí elévové a slovenština (Oldřich Uličný)
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Ohnisko jazykovedného výskumu na Slovensku (Slavomír Ondrejovič)
Knižné publikácie pracovníkov JÚĽŠ SAV za roky 1993–2004
Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu (Mária Šimková)
40 rokov Studia Academica Slovaca (Pavel Hynčica)
Dlouhá stříbrná řada aneb První je vždycky nejtěžší (Ladislav Janovec)

Slovakistika ve světě
„My sme isto Slováci!“ (Dalibor Sokolović)
Rozhovor s prof. Stefanem Michaelem Newerklou (Alena Nováková)
Rozhovor s doc. Evou Tibenskou (Alena Nováková)

Z různých jazykovědných oblastí
K česko-slovenským jazykovým vztahům v raném novověku (Iva Dvořáková)
Hospoda premává, i když nefunguje elektrika… Zo života slovakizmov v českej komunikácii (Mira Nábělková)
Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne)srozumitelnost (Marián Sloboda)
Dva střípky z teorie a praxe překladů literárních děl ze slovenštiny do češtiny (Martina Šulcková)

Recenze
Pramene k dejinám slovenčiny 2 (Martina Šulcková)
Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy (Alena Nováková)
Jak s námi komunikují politikové v médiích (Robert Adam)
Dětský svět v české próze 60. let XX. století (Kateřina Váňová)

Aktuality
Spuštěno Fórum Jazykovědného sdružení
Spuštěny webové stránky doktorandů ÚČJTK

Varia
Morfill a Češi (J. D. Naughton)
Čeština ve Slovinsku (Ivana Bozděchová)

O autorech tohoto čísla ČDS

1-2/05 – Sociolingvistika

 

[pdf ke stažení]

Jak se mluví u nás aneb slangy a dialekty
Jaro, léto, podzim a zima po vojensku (Jan Táborský)
Knihovnický slang Městské knihovny v Praze (Lucie Kočková-Amortová)
Odbočka z diskuse o mnohoženství (Tamah Sherman)
Tradiční podkrkonošské nářečí v mluvě tří generací (Jarmila Bachmannová)

Co můžeme slyšet kolem sebe aneb dnešní čeština, hlavně ta mluvená
Co si BBC vybírá z názorů na češtinu
Čeština v médiích (Světla Čmejrková)
Struktura a jazyk mluvených zpráv (Jaroslav Bartošek)
Zvuková podoba veřejných mluvených projevů z hlediska jazykové kultury (Zdena Palková)
Jazyk a komunikace kolem nás (Eva Kulhánková)
Vyhýbejte se vytrvalým delikventům (Daniela Zítková)

Co jsem slyšel aneb jazyková situace v cizích zemích z pohledu nelingvistů
Jazyková překvapení ve Finsku (Ondřej Fialka)
Japonština – magická, nevyzpytatelná i legrační (Ondřej Votruba)
O francouzštině aneb hledání alternativ (Václav Nekvapil)

Jak se mluví jinde aneb jazyková situace v cizích zemích z pohledu lingvistů
Jak se mluví v Bělorusku (stručný rozbor jazykové situace) (Sjarhej Smatryčenka)
Jazyková situace ve Slovinsku (Neža Perko)

Trocha teorie aneb okénka do bádání sociolingvistiky a jejích oborů
Co je forenzní lingvistika I (Václava Musilová)
Nářeční syntax a některá její specifika (Martina Waclawičová)
Ukaž mi, jak píšeš dopisy, a já ti řeknu, odkud jsi (Zdeňka Hladká)
Ukaž mi, jak píšeš dopisy, a já ti řeknu, odkud jsi (Zdeňka Hladká)
Německá dialektologie (Martina Waclawičová)

Co je nového aneb zprávy a noviny
Česká státní jazyková zkouška na Bruselské svobodné univerzitě – jednorázový experiment, nebo slibný začátek? (Dana Slabochová)
Cikháj 2004 (Dušan Šlosar)
Česká EUROLINGUA v Liberci (Anja Nedolužko)

O autorech tohoto čísla ČDS

3-4/05 – Názory na jazyk

 

[pdf ke stažení]

Co je forenzní lingvistika II (Václava Musilová)

Názory o nás a pro nás
Jak mluvíme my bohemisté (Lucie Kočková-Amortová)

Názory veřejnosti očima jazykové poradny
O názorech na variantnost v jazyce (Kamila Smejkalová)
Vadí, nevadí (Barbora Hošková, Barbora Šmídová)

Čeština a jiné jazyky
Na česko-německé jazykové hranici (Kateřina Černá)
Nově přejatá slova v norském tisku (Lenka Kaclerová)

Názory gramatické a stylistické
Onyma a jejich význam pro popis současného jazyka (Patrik Mitter)
Řekl…, nebo pateticky prohlásil? Ozvláštňování uvozovacích vět v publicistickém stylu (Lucie Saicová Římalová)

Čeho si také všímáme
Označení hloupého člověka v češtině (Tatjana Balaščenko)
O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci (Robert Adam)
Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout (Michaela Lišková)
Hrátky s frazémy (Milena Hnátková, Miroslav Prokop)

Zprávy a recenze
Generativisté ve Wrocławi (Eva Lehečková, Jan Táborský)
Rodina jako sociální děloha (Michaela Lišková)
Čechopis (Karel Kučera)
Nová monografie o dopisech (B. Němcové) (Robert Adam)

O autorech tohoto čísla ČDS

1-4/06 – Čeština na internetu

 

[pdf ke stažení]

Úvodem (Oldřich Uličný)

Čeština na internetu, zejména na chatu
E-čeština (Světla Čmejrková)
Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu (Eva Jandová)
„hele vis ze mas dobrej nick?“ (Jaroslav David)
Přezdívky na chatu (Milada Říhová)
Ironický rozměr stylu internetové komunikace (se zaměřením na intertextovou signalizaci ironie) (Jana Hoffmannová)

(Hyper)text a obraz, psanost a mluvenost
K hypertextové struktuře (Hana Marešová)
Text a obraz v nových médiích (Michaela Lišková)
Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací (Jan Chromý)

Variety na internetu
Čeština kolem internetu (Helena Chýlová, Jitka Málková)
Východomoravský dialekt na internetu (Hana Goláňová)

Internet jako zdroj
Česká internetová diskusní fóra jako zdroj diskursu o interkulturním a jazykovém kontaktu: Případ „Český šok“ (Tamah Sherman)
Čeština pro cizince na internetu (Marie Hádková)
Několik poznámek k on-line zdrojům češtiny (Mychajlo Fesenko)
Číst nemusíš, stačí stáhnout (?) (Kateřina Nogolová)

Varia internetová
Medium aevum redivivum (Ke středověké komunikační mentalitě uživatelů webu) (Petr Peňáz)
Chatbot aneb Before chatting, type RULES (Eva Lehečková, Markéta Pytlíková)
Čeština v elektronických médiích z pohledu lexikografie (Jindra Světlá)
K uplatnění slovotvorného způsobu kompozice v komunikační oblasti informačních technologií (Růžena Písková)
Postoje k pravopisu v diskusích na internetu (Hana Mžourková)
Kterak najít na (inter)netě něco o (inter)netu aneb Kolísání koncovek maskulin neživotných v lokálu singuláru (Běla Michálková)

Varia na jiná témata
Co je forenzní lingvistika III (Václava Musilová)
„Doporučujeme řešení, jež jsem uvedl ve své minulé práci“ aneb Autorský plurál v českých lingvistických textech polemického ladění (Eva Šťastná)
Reklama na pivo podle etického kodexu (Daniela Zítková)
Jak vygenerovat standardní generativistický článek (Eva Viktorová)
Jak vygenerovat standardní kritiku generativismu (Eva Lehečková)
Všechno zlé je pro něco dobré aneb Jak být za vodou (Daniela Zítková)

Recenze
Schmitz, Ulrich. Sprache in modernen Medien (Michaela Lišková)
„Antilingvistika“? Velmi opožděná recenze, sepsaná výkonným redaktorem ČDS v desátém a posledním roce jeho redakční činnosti namísto rozloučení (Robert Adam)

O autorech tohoto čísla ČDS

1-2/07 – Onomastika I

 

[pdf ke stažení]

Na úvod

O toponymech
Soupis pomístních jmen a Slovník pomístních jmen (Libuše Olivová-Nezbedová)
Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (Milena Šipková)
Berfle, Berflík, Benflík – ke starým německým přejímkám do češtiny (Jana Matúšová)
Po stopách oronym Závorník a Závory v Jizerských horách (Jitka Malenínská)
Bloudění v pomístních jménech (Žaneta Procházková)
Kámen – paměť místa (Pomístní jména se slovem „kámen“) (Žaneta Procházková)
Není beran jako beran (Jana Steinerová)
K urbanonymii a její dynamice (Markéta Kneřová)
Jména autobusových zastávek (Václav Lábus)
Bystřice pod Pernštejnem (Jaroslav David)

Recenze
Glosář etym poněmčených jmen slovanského původu v Dolních Rakousích (Stefan Michael Newerkla)
Nová slovenská knížka o onomastických otázkách (Zuzana Hlubinková)
Neologizmy v dnešní češtině (Václav Lábus)
Nad sborníkem Oratio et ratio (Ondřej Klein)
Jak psát a jak nepsat česky (Michaela Křivancová, Hana Svobodová)
Česky snadno a rychle (Markéta Vojanová)

O autorech tohoto čísla ČDS

3-4/07 – Onomastika II

 

[pdf ke stažení]

Na úvod

O antroponymech
Některá dosud nepopsaná česká deverbální příjmení typu Vybíral, Odložil (Markus Giger, Pavel Štěpán)
Hypokoristické podoby vlastních jmen a jejich současné zkoumání (Svatopluk Pastyřík)
Několik poznámek k tzv. skautským jménům (Jakub Frydrych)

O jménech literárních
Několik vlastních jmen z korespondence Boženy Němcové (Robert Adam)

O chrématonymech
Motivace a způsoby tvoření názvů firem a institucí působících v ČR (Diana Svobodová)
Onymicko-apelativní charakter světa zboží a produktů (Hana Jílková)
Mají logonyma pojmový význam? (Patrik Mitter)
Národní tradice a pieta v nominačním procesu vodních dopravních prostředků (Ludvík Kuba)
Oinonyma čili jména moravských a českých vín (Jan Kornely)
K některým typům názvů brněnských restaurací (Zuzana Hlubinková)

Rozhovor
David Danaher v Praze (Martina Přibyláková)
Rozhovor s dr. Davidem Danaherem (Martina Přibyláková)

O autorech tohoto čísla ČDS

1-2/08 – Mluvená čeština v médiích

 

[pdf ke stažení]

Mluvená čeština v médiích
K jazyku mluvených zpráv (Jaroslav Bartošek)
Zvuková podoba veřejných mluvených projevů z hlediska jazykové kultury (Zdena Palková)
Kultura řeči v jedné redakci Českého rozhlasu (Zdena Palková)
Z praxe rozhlasového pedagoga aneb Co se v mládí naučíš, toho se v dospělosti jen tak nezbavíš (Jaroslava Pokorná)
„Teď mě dobře poslouchejte, nebudu to víckrát opakovat“ (Barbora Hedbávná)
„Jagonotoasněbure?“… (aneb příspěvek k přijatelnosti některých mluvčích) (Pavel Machač)
Test moderátorů Objektivu a Toulavé kamery jakožto řečových vzorů (Veronika Homolková)
Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003 (Jana Janoušková a Jitka Veroňková)
Otázky (správné výslovnosti) Václava Moravce (Lucie Hýblová a Radka Slavatová)
Z intonace českých zpravodajství: výška první slabiky v taktu (Jan Volín)
Nazalita v řeči rozhlasových moderátorů (Radek Skarnitzl)

Recenze
Pokorná, J.; Vránová, M. Přehled české výslovnosti (Jana Janoušková)
Nová ukrajinská učebnice češtiny (Milan Hrdlička)

3-4/08 – Informační struktura a výstavba diskurzu

 

[pdf ke stažení]

Informační struktura a výstavba diskurzu
Několik vět a mezivětných vztahů úvodem (Šárka Zikánová)
Částice implikující presupozici jako podstatná složka větného významu (Zuzanna Bedřichová)
K problematice vztahů rematizátorů a textových konektorů (Lucie Mladová)
„Doma poslušně uklízí, ale v práci se chová divně“ – jak je to německy? (O vlivu valence na slovosled české a německé výpovědi) (Kateřina Rysová)
Vždyť useknete-li žížale ocas, měla by umřít, ale neumře, tělo jí doroste! aneb K aktuálnímu členění v externěposesivních konstrukcích (Jan Křivan)
Nejednoznačnost aktuálního členění výpovědi v básnické tvorbě Otokara Březiny (Magdaléna Rysová)
Jak se tvoří efektní závěr ve zpravodajské reportáži (a kdy není efektivní) (Martina Otradovcová)

Varia
Lze (Markéta Bendová)
Spojovací výraz „jednak – jednak“ a jeho obměny (výzkum na základě materiálu ČNK – SYN2005) (Veronika Homolková)
Deflektivizace toponyma Oslo aneb „Byl jsem v Oslo… A znám ho líp než vy!“ (Pavla Maxová)
Vyluštit si jednu sudoku (Eliška Svobodová)
…a ještě pár poznámek k sudoku… (Miwa Oi)
Skloňování latinských jmen typu Nero a Cicero aneb Shořel Řím za Nerona nebo za Nera? (Jitka Wohlgemuthová)
OK (Milan Hrdlička)

Úvod > Věda a výzkum > Publikace > Čeština doma a ve světě > Čeština doma a ve světě – obsahy