Podpora pracovníků

V zájmu zajištění co nejlepší pedagogické a vědecké úrovně ÚČJTK budou v rámci projektu podpořeni také vědecko-pedagogičtí pracovníci této základní součásti.

Počítá se s podporou jejich jazykového rozvoje (návštěvou kurzů, nákupem jazykových pomůcek), odborného rozvoje formou zahraničních studijních cest, vyškolením v obsluze speciálního softwaru (např. statistického), zlepšením jejich odborného vybavení nákupem studijní literatury, hardwaru a softwaru apod.

 

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > OPPA > Podpora pracovníků