Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

 

 

 

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001437

Období realizace: 5/2020 – 6/2022

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Katedra/pracoviště FF UK: Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Projekt reaguje na nepříliš uspokojivou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk, k tomu situaci ztěžuje absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic pro žáky základních škol. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů v oblasti vyučování češtiny jako druhého jazyka a na vznik inovativních didaktických nástrojů vhodných pro výuku žáků s OMJ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Realizační tým

 

Hlavní koordinátor:

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Koordinátoři klíčových aktivit:

Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.

Mgr. Silvie Převrátilová

 

Klíčové aktivity

 

KA 1: Návrh a realizace kurzu DVPP Vyučování češtiny jako druhého jazyka

Koordinátor KA1: Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.

Kurz bude akreditován v rámci DVPP MŠMT, zaměří se na vybraná klíčová témata didaktiky češtiny jako druhého jazyka. Kurz je zaměřen přímo na situaci učitele žáků v povinném školním vzdělávání a reflektuje jak žákovské potřeby z hlediska osvojení češtiny jako druhého jazyka, tak i integraci žáka do výuky českého jazyka na základní škole.

Kurz bude během realizace projektu vypsán celkem čtyřikrát:

Říjen 2020–leden 2021

Únor 2021–květen 2021

Říjen 2021–květen 2022

Kurzy jsou účastníkům poskytovány zdarma. Přihlásit se můžete zde.

KA 2: Metodická podpora učitelů ve výuce

Koordinátor KA2: bude doplněno

Realizace pedagogické praxe ve spojení s kurzem DVPP, aktivita bude zahájena v říjnu 2020.

KA 3: Tvorba a pilotování učebnice češtiny jako druhého jazyka

Koordinátor KA3: Mgr. Silvie Převrátilová

V rámci této aktivity bude vyvinut a evaluován didaktický nástroj (učebnice) pro žáky staršího

školního věku zaměřená na výuku češtiny jako druhého jazyka v prostředí české školy.

Učebnice bude pracovat s nejnovějšími poznatky z oblasti didaktiky a osvojování jazyka, zaměří se mimo jiné na využívání nástrojů jako jsou sebehodnotící deskriptory, jazykové korpusy a iučebnice.

Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Operační program Praha – pól růstu ČR > Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka